Επικαιρότητα - 30/8/2021


Πώς ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορεί να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών κι όχι μόνοΓια την περιοχή της Ανατολικής και Δυτικής Μάνης είναι ανοιχτή έως 27/9/2021 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη  Δράση 3.a.ΟΧΕ.1 "Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης", η οποία αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό (ΚΑΔ  55.1, 55.2, 55.3, 77.11, 77.34, 79.11, 79.12, 79.9, 82.3, 85.51, 90.01, 93.2) στην Ανατολική και Δυτική Μάνη, με δημόσια επιχορήγηση 70% στις επιλέξιμες δαπάνες και προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 10.000€ έως 75.000€.

Η δράση απευθύνεται σε Υφιστάμενες, Νέες κι Υπό Σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν με τη μορφή εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΝΕΠΑ, Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Περιβάλλοντα Χώρο, Μηχανήματα και λοιπό Εξοπλισμό της επιχείρησης (περιλαμβανομένου επαγγελματικού οχήματος), Λογισμικό, Ιστοσελίδα, E-Shop, Πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιών, Προβολή - προώθηση - δικτύωση της επιχείρησης, Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη (περιλαμβανομένου του κόστους της αίτησης συμμετοχής και της παρακολούθησης του Επενδυτικού Σχεδίου κατά την υλοποίησή του), Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων κι υπηρεσιών και Λειτουργικές δαπάνες κατά την υλοποίηση του έργου.

Η Δράση 3.a.ΟΧΕ.1 "Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης", προσαρμοζόμενη στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό "εργαλείο" ανασυγκρότησης, ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού ή ακόμη και δημιουργίας νέας επιχείρησης στις πληττόμενες περιοχές, δεδομένου ότι καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα των αναγκών μιας επιχείρησης με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης 70%.

Μπορείτε να καλέσετε το γραφείο μας στα τηλέφωνα 2710223079 και 6972428381 για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τις προσφορές για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες.

Συρίου Πηνελόπη
Υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού
Τηλ. 2710223079 & 697248381
Επιδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Περιφερειακά, Leader)

====