Ερώτηση Γρηγοράκου για το ΙΚΑ Νεάπολης.


Ο Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ Λακωνίας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος

 

Το  ΙΚΑ Νεάπολης Λακωνίας λειτουργούσε χωρίς προβλήματα και εξυπηρετούσε ένα πληθυσμό 10.000 κατοίκων και την Ελαφόνησο.

Πρόσφατα ο Διοικητής του ΙΚΑ ανέστειλε με την απόφασή του ΑΔΑ: 4Σ14691ΩΓ-Α4Β  από 1/9/11, τη λειτουργία του παραρτήματος ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Νεάπολης , πιθανόν χωρίς να λάβει υπόψη του τις μεγάλες αποστάσεις  από τα Δημοτικά Διαμερίσματα και της όλης  περιοχής,  από τους Μολάους . Επιπλέον δεν ελήφθη υπόψη πιστεύουμε και το κακό οδικό δίκτυο της περιοχής που αυξάνει το χρόνο πρόσβασης στο ΙΚΑ Μολάων .

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, στις 10 Αυγούστου 2011, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οποία ρωτούσε: 1) αν θα λάβει υπόψη του τις παραπάνω αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ Νεάπολης, 2) αν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει το ΙΚΑ Νεάπολης σαν παράρτημα του ΙΚΑ Μολάων, που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ασφαλισμένων της περιοχής και 3) τι προτίθεται να κάνει ο Υπουργός.