Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την   10η Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

 

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί συνδιοργάνωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο αποδήμων και επαναπατρισθέντων Λακώνων, μουσικής εκδήλωσης με τίτλο «Καλωσόρισμα των ομογενών» - τροποποίηση προϋπολογισμού  - ψήφιση πίστωσης.

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

 

2ο Περί υλοποίησης εκδήλωσης «Αυγουστιάτικη πανσέληνος» - έγκριση μελέτης - τροποποίηση προϋπολογισμού  - ψήφιση πίστωσης.

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

 

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού  οικον. έτους  2011 (εργασίες τοποθέτησης εορταστικού διάκοσμου τέως Δήμου Θεραπνών).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Κοκκίνης

 

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού  οικον. έτους  2011 (δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

 

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού  οικον. έτους  2011 (καθαρισμός πινακίδων και όψεων δημοτικών κτιρίων).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

 

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού  οικον. έτους  2011 (λοιπά έξοδα Δήμου Σπαρτιατών).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

 

7ο Περί εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στη ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΕΠΕ (Τράπεζα ηλεκτρονικών πληροφοριών)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

 

8ο Περί  εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «Ύδρευση Τ.Κ. Βασιλικής, Γοράνων, Σπαρτιάς ΔΕ Φάριδος » προϋπολογισμού δαπάνης  36.120,00€ »

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Νικήτας Βλάχος  

 

9ο Περί  εγκρίσεως μελέτης με τίτλο « Κατασκευή  πεζοδρομίων (περιοχή πανεπιστημίου  Σπάρτης», προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00€

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης  

 

10ο Περί  εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «Ύδρευση Βορδόνιας», προϋπολογισμού δαπάνης  31.110,00€

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ευστράτιος Βέργαδος   

 

11ο Περί εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «Ύδρευση Τ.Κ. Γκοριτσάς», προϋπολογισμού δαπάνης  77.000,00€

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Γεώργιος Κοκκίνης  

 

12ο  Περί  εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «περίφραξη οικοπέδου Δήμου στην είσοδο της πόλης», προϋπολογισμού δαπάνης 12.600,00 € - τροποποίηση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης  

 

13ο Περί αποδοχής της ένταξης της πράξης με τίτλο: «αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν.Γουδέ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» - τροποποίηση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης  

 

14ο  Περί  εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «προμήθεια κιγκλιδωμάτων – υαλοπινάκων Τ.Κ. Παρδαλίου, Τ.Κ. Τραπεζοντής», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € - τροποποίηση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης, κ.Ευστράτιος Βέργαδος και κ.Νικήτας Βλάχος 

 

15ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός και ο κ.Χρήστος Δημητρόπουλος

 

16ο Περί της από 01-08-2011 αιτήσεως του κ.Σοφοκλή Αϊβαλιώτη σχετικά με παράταση μισθώσεως οικοπέδου επί της οδού  Χαμαρέτου 122.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

 

17ο Περί επιχορήγησης αθλητικών  και πολιτιστικών συλλόγων – Ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

 

18ο Περί συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης μαθητών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Συνοδινός

 

19ο Περί  αιτήσεως εμπόρων και μικροπωλητών σχετικά με τη μείωση των τιμών μίσθωσης των δημοτικών χώρων στην εμποροπανήγυρη Μυστρά

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης

 

20ο Περί χορήγησης αδειών συμμετοχής και χορήγησης θέσεων στους ενδιαφερομένους για την εμποροπανήγυρη Μυστρά έτους 2011 (Ν. 3769/2009)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καρμοίρης