Εκπαίδευση - Λακωνία 23/3/2020


Η Λακωνία στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του  κορωνοϊού,  ενεργοποιεί  ψηφιακά  εργαλεία  που  θα  επιτρέψουν  την  εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν  οι  μαθητές  και  οι  εκπαιδευτικοί  μας  την  επαφή  τους  με  την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε  ένα  μεγάλο  εγχείρημα,  για  την  επιτυχία  του  οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων, οι  Διευθυντές  των  σχολείων  διαμορφώνουν  το  πρόγραμμα  της  εξ  αποστάσεως διδασκαλίας.

Η  διαδικασία  θα υλοποιηθεί  από  κάθε  εκπαιδευτικό  είτε  μεσύγχρονες,  είτε μεασύγχρονεςμεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά: Σύγχρονη(τηλεκπαίδευση)  είναι  η  απευθείας  διδασκαλία  και  μετάδοση μαθήματος  σε  πραγματικό  χρόνο  από  εκπαιδευτικό,  μέσω  διαδικτυακής πλατφόρμας,σε  μαθητές,  σπουδαστές  και  φοιτητές  που  παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά. Ασύγχρονηείναι  η  διδασκαλία  κατά  την  οποία  ο/η  μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης  του  μαθήματος  ή  δημιουργίας  υλικού  από  τον  εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου  (σε  συγκεκριμένες  ιστοσελίδες  ή  πλατφόρμες  που  παρέχει  το Υπουργείο).Το  Υπουργείο  θα  συνεχίσει  να  διερευνά  και  άλλες  μεθόδους  και  εργαλεία  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βέλτιστη παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους μαθητές. Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων γίνεται με γνώμονα ιδίως τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την ασφάλεια, την τεχνική δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης του μέγιστου αριθμού χρηστών και το φιλικό περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και την εμπειρία από την επιτυχή εφαρμογή τους –για ανάλογο σκοπό και σε αντίστοιχη κλίμακα  - σε άλλες χώρες.

Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριεςΔημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ ́Λυκείου οι πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύνανται να αξιοποιηθούν παράλληλα και επικουρικά με την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεωςασύγχρονηςεκπαίδευσης, προτείνεται νααξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει τοΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το  e-class  και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα  e-me.  Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τασχολείακαιτουςεκπαιδευτικούςγιατηνανάγκητηςεξαποστάσεωςεκπαίδευσης,είναιδυνατόννασυνεχίσουνναχρησιμοποιούνταιπαράλληλαμεόσαπροτείνονταιμετοπαρόνέγγραφοοδηγιών.Ηεπιλογήτηςπλατφόρμαςπουθααξιοποιηθείέγκειταιστηδιακριτικήευχέρειατου/τηςκάθεεκπαιδευτικού.ΣεκάθεπερίπτωσηοιεκπαιδευτικοίκαιοιΔιευθυντέςτωνσχολικώνμονάδων θα υποστηριχθούν για την ψηφιακή πλατφόρμα  e-me  και για την ψηφιακήπλατφόρμα e-class απότααντίστοιχακέντραεξυπηρέτησης (Help Desk).Για τον λόγο αυτό καλούνται οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας όλης της χώρας, μέσω τωνΠεριφερειακώνΔ/ντώνΕκπαίδευσης,νασυντονίσουντηδιαδικασίακαιναπαρέχουνκάθεαπαραίτητηδιευκόλυνσηπροςτιςσχολικέςμονάδεςτηςαρμοδιότητάςτουςώστεέωςκαιτην Τρίτη  24/3/2020 να έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες πουαπαιτούνται για την υλοποίηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπωςπεριγράφονταιπαρακάτω.

Με ταχύτατους ρυθμούς και εντυπωσιακή συμμετοχή υλοποιείται το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να διατηρηθεί η επαφή των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Τη Δευτέρα 23/3 θα έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη του συνόλου των Λυκείων της χώρας και επικεντρώνεται η υλοποίηση την ερχόμενη εβδομάδα στα Γυμνάσια.

Αναλυτικά, το ψηφιακό σχολείο ξεκίνησε, με προτεραιότητα στους μαθητές της Γ’ Λυκείου, ως εξής:

        τη Δευτέρα 16/3, σε Αχαΐα, Ηλεία και Ζάκυνθο, τους νομούς όπου είχε αρχικά ανασταλεί η εκπαιδευτική λειτουργία των σχολείων,
    την Τρίτη 17/3 επεκτάθηκε σε 16 επιπλέον νομούς: Δράμας, Έβρου, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κιλκίς, Πέλλας, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Λασιθίου,
    την Πέμπτη 19/3 σε ακόμα 20: Βοιωτίας Γρεβενών, Εύβοιας, Ημαθίας, Καβάλας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Τρικάλων, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής και  Χανίων,
    την Παρασκευή 20/3 προστέθηκαν άλλοι 10: Αργολίδας, Αρκαδίας, περιοχές της Αττικής, Πιερίας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Ηρακλείου, Λάρισας, Πειραιά.

Τη Δευτέρα 23/3 εντάσσονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι νομοί Σάμου, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες περιοχές της Αττικής.

Ενδεικτικά στοιχεία της αθρόας συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών:

        Την Τρίτη, 17/3, εκπαιδευτικοί δημιούργησαν 1996 ψηφιακές τάξεις και παρέδωσαν διαδικτυακά μαθήματα, ενώ την Τετάρτη, 18/3, πραγματοποιήθηκαν 4198 μαθήματα.
    Στις τηλεδιασκέψεις που απευθύνονταν στις ομάδες υποστήριξης των σχολείων, διευθυντές-καθηγητές πληροφορικής και εκπαιδευτικούς με ευχέρεια χρήσης τεχνολογικών μέσων, υπήρξε πάνω από 100% συμμετοχή, π.χ. με 1200 συμμετέχοντες την Πέμπτη όταν οι προσκεκλημένοι ήταν 1130, οι οποίοι προσκάλεσαν με τη σειρά τους και συναδέλφους τους από άλλες περιοχές.
    Στις ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της χώρας, όπως Καστελόριζο, Φούρνοι, Νίσυρος, Τήλος, Ανάφη, Σουφλί.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως: «Το είπαμε, το κάναμε. Εν μέσω μίας πρωτόγνωρης για τη χώρα μας κατάστασης, προχωρήσαμε άμεσα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας καινοτόμου για τα ελληνικά δεδομένα εφαρμογής, που δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά διατηρεί στενή την επαφή των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συντελεστές αυτού του εγχειρήματος, που απέδειξαν ότι, και εν μέσω κρίσης, μπορούν να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα και να ανταποκριθούν τάχιστα και αποτελεσματικά, εφαρμόζοντας έναν  ολοκληρωμένο, συνεκτικό σχεδιασμό, προς όφελος της Παιδείας και της Κοινωνίας. Είμαστε εδώ, έτοιμοι και αποφασισμένοι να απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση, δίπλα στα παιδιά μας, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς μας, ώστε να βγούμε μαζί από αυτή την κρίση, δυνατοί.»

======