27/2/2020


Νέοι διοικητές της Πυροσβεστικής σε Λακωνία και Σπάρτη

1. Ανάληψη καθηκόντων Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας

Mε απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, προήχθη στο βαθμό του Πυράρχου και ορίστηκε Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας ο Πύραρχος Γεώργιος Αλικάκος του Σταύρου.

Γεννήθηκε το 1967 στη Βασιλική Λακωνίας, είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.
Το 1994 κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 2001 αποφοίτησε από την Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Κατά την διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε στον 2o Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας (Πυρ/κό Κλιμάκιο Κύμης), στο Ανακριτικό Γραφείο Διοίκησης Αθηνών, στο 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας, στην Ε.Μ.Α.Κ., καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία και Διευθυντής στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, θα ήθελε να διαβεβαιώσει τους πολίτες του Νομού Λακωνίας ότι οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο, προασπίζοντας τη ζωή και τις περιουσίες αυτών από τους κινδύνους των πυρκαγιών και πάσης φύσεως καταστροφών.

2. Ανάληψη καθηκόντων νέου Διοικητή Π.Υ Σπάρτης

Mε απόφαση της ΠΕ.ΠΥ.Δ Πελ/νήσου, ορίστηκε νέος Διοικητής της Π.Υ Σπάρτης ο Αντιπύραρχος Διαμαντής Τσολομίτης του Κωνσταντίνου.

Γεννήθηκε το 1970 στο Γεράκι Λακωνίας, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
Το 1996 κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 2001 αποφοίτησε από την Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Επίσης είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου.

Κατά την διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε στον Α΄Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, τον Δ΄ Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων ως Διοικητής αυτής , στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης και τα τρία τελευταία χρόνια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης ως Υποδιοικητής αυτής.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος Διοικητής θα ήθελε να διαβεβαιώσει τους πολίτες της Σπάρτης και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Λακωνίας, ότι το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης θα συνεχίσει με ζήλο και αυταπάρνηση την αποστολή του, για την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας αυτών, καθώς και του δασικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.

=====