Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων


Σε ετοιμότητα για τον κορονοϊό η Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

Σε ετοιμότητα είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου κρούσματος κορονοϊού.

Tο Νοσοκομείο Μολάων ακολουθεί πιστά όλες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον  ΕΟΔΥ για την διαχείριση ενδεχόμενου ύποπτου κρούσματος. Tο επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου είναι επαρκές και ικανό στο να μπορεί να ανταποκρίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις και έχει ληφθεί συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Ουσιαστικά πρόκειται για τα μέτρα που τηρούνται για τη γρίπη.

Πρώτο Μέτρο : Είσοδος μόνο από τα Επείγοντα

Όμως και στο Νοσοκομείο έχουν ληφθεί ήδη μέτρα και δίνονται αυστηρές οδηγίες σε επισκέπτες, ασθενείς και προσωπικό ώστε να αποτραπεί μια διασπορά του ιού. Πρώτο μέτρο είναι η είσοδος στο Νοσοκομείο μόνο από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Δεύτερο μέτρο : Τοποθέτηση Ειδικών Ενημερωτικών Πινακίδων

Ειδικές ενημερωτικές πινακίδες έχουν τοποθετηθεί στις εισόδους του Νοσοκομείου για την ενημέρωση των προσερχομένων, τόσο για τις διαδικασίες εισόδου όσο και για την ενημέρωση των ασθενών για την εμφάνιση τυχόν ύποπτων συμπτωμάτων. 

Τρίτο μέτρο : Περιορισμός του επισκεπτηρίου

Τέταρτο μέτρο : Τοποθέτηση ειδικού οικίσκου εξωτερικά του Νοσοκομείου

Στην είσοδο του Νοσοκομείου από τα ΤΕΠ, έχει τοποθετηθεί ειδικός οικίσκος /κιόσκι όπου υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό που θα ανιχνεύει πιθανά κρούσματα, ώστε αν ανιχνευτεί ένα ύποπτο περιστατικό να αντιμετωπιστεί άμεσα και να αποφευχθεί η διασπορά τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και στους πολίτες.

Πέμπτο μέτρο : Συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Αντιμετώπισης

Έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα αντιμετώπισης ενδεχόμενου περιστατικού κορονοϊού, απαρτιζόμενη από γιατρό Παθολόγο, νοσηλευτές και προσωπικό καθαριότητας που έχουν εκπαιδευτεί για την αντιμετώπιση κρούσματος κορονοϊού.

Δείτε το φωτορεπορτάζ

12/3/2020 - Υποδειγματική παραμένει η λειτουργική ετοιμότητα του Νοσοκομείου Μολάων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου κρούσματος κορονοϊού.

H κινητοποίηση της Διοίκησης, του Ιατρικού και του Νοσηλευτικού προσωπικού της Ν.Μ. Μολάων ήταν και παραμένει υποδειγματική, με άρτια οργάνωση και υποδειγματική εκτέλεση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μεταξύ άλλων, αποτελεί ο προληπτικός έλεγχος στους προσερχόμενους στο Νοσοκομείο, ώστε εάν ανιχνευτεί ένα ύποπτο περιστατικό να αντιμετωπιστεί άμεσα και να αποφευχθεί η διασπορά τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και στους πολίτες.
Πιο συγκεκριμένα, στην μοναδική είσοδο που είναι πλέον ανοικτή τοποθετήθηκε - σε συνεργασία με τον Δήμο Μονεμβασίας - στον εξωτερικό χώρο και πριν την είσοδο στο Νοσοκομείο, ειδικό κιόσκι με εκπαιδευμένο προσωπικό.
Σε περίπτωση ανίχνευσης ενδεχόμενου κρούσματος που θα προσέλθει στο Νοσοκομείο, ο εντοπισμός του γίνεται - πριν την είσοδό του στο κτίριο - από το προσωπικό που βρίσκεται στο ειδικό ξύλινο κιόσκι.
Στη συνέχεια, τηρουμένων όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, το ενδεχόμενο περιστατικό οδηγείται στον ειδικό οικίσκο - θάλαμο νοσηλείας που βρίσκεται σε ξεχωριστό και απομακρυσμένο από το κτίριο του Νοσοκομείου χώρο, όπου το περιστατικό απομονώνεται και ξεκινά η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, μέτρων και διαδικασιών.
Έως σήμερα, κανένα ύποπτο κρούσμα κορονοϊού δεν έχει εμφανισθεί στη Ν.Μ Μολάων.======