Περιφέρεια Πελοποννήσου - Π.Ε Λακωνίας


Σύσκεψη στην Τρίπολη για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Συσκέψεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στις Π.Ε. Λακωνίας και Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, στην Τρίπολη, υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

Στις σημερινές συσκέψεις - στην κάθε μία από τις οποίες συμμετείχαν επίσης οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης και Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, από κοινού με υπηρεσιακούς παράγοντες από τις δύο Π.Ε. αλλά και την έδρα - τονίστηκε από τον περιφερειάρχη ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα, αφ΄ενός σε έργα που θα καταστήσουν ασφαλές το επαρχιακό και το εθνικό οδικό δίκτυο στους δύο νομούς και αφ΄ετέρου σε έργα που αφορούν τον αγροτικό τομέα και κυρίως τα θέματα της άρδευσης (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) και του εξηλεκτρισμού.

Οπως σημείωσε ο περιφερειάρχης, προέχει η αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας μέσα από την αναβάθμιση του του επαρχιακού και του εθνικού δικτύου, έτσι ώστε να καλυφθούν στο σύνολό τους οι επισημάνσεις οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα της Αστυνομίας ως προς τα επικίνδυνα σημεία που έχουν εντοπιστεί σε δρόμους των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Χαρακτηριστικά ο Π. Νίκας δήλωσε ότι αν και έχουν διατεθεί σημαντικές πιστώσεις προς τις Π.Ε για τον πιο πάνω σκοπό, εφόσον κριθεί ότι αυτές δεν επαρκούν τότε οι Περιφερειακές Ενότητες μπορούν να εξεύρουν επιπλέον κονδύλια από άλλα έργα - ιδιαίτερα από προγραμματικές συμβάσεις.

======