Πρόβλημα η εφαρμογή της ΚΥΑ για τη μεταφορά των μαθητών.


 

Πρόβλημα η εφαρμογή της ΚΥΑ για τη μεταφορά των μαθητών

 

2/8/2011

   Επιστολή με θέμα τη μεταφορά των μαθητών στο Δήμο Ευρώτα, απέστειλε, εκ νέου, ο αντιδήμαρχος Ευρώτα κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος στους κκ. Π. Κουκουλόπουλο, Υφυπουργό Εσωτερικών, Π. Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας και Π. Τατούλη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, διατυπώνοντας την ανησυχία του δήμου, ως προς το εν λόγω ζήτημα.

  Αφού περιέγραψε, αρχικά, την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ο κ. Παναγιωτακάκος προέβη σε σχετική πρόταση, που θα δώσει λύση στο ζήτημα.

  Ακολούθως, παρατίθεται η επιστολή του αντιδημάρχου Ευρώτα:

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

   «Επανερχόμαστε στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζοντας τη συνεχιζόμενη αγωνία του Δήμου Ευρώτα και πιστεύουμε και άλλων Δήμων, ως προς τον τρόπο μεταφοράς των μαθητών.

  Οι υπ΄ αριθ. 38 και 39 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών δεν μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα και η εγγραφή στον κωδικό 6162 «Λοιπά έξοδα τρίτων» απαιτεί οικονομοτεχνική μελέτη.

  Τα στοιχεία των σχολικών μονάδων είναι ελλιπή, με αποτέλεσμα ο ακριβής αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών, να είναι αδύνατος.

  Ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός, είναι φυσικό να δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στον προσδιορισμό των μαθητών, που προέρχονται από τις συγχωνεύσεις των σχολείων.

  Η διενέργεια αυτής της κλίμακας διαγωνισμού απαιτεί 52 ημέρες και όπως είναι γνωστό η σχολική χρονιά θα έχει ξεκινήσει.

  Ως εκ τούτου, επανερχόμαστε στο αίτημα που σας είχαμε αποστείλει (Αρ. Πρωτ.: 14704/ 19-07-2011), με το οποίο επισημαίνουμε, ότι η προσφορότερη λύση είναι η ανάληψη της μεταφοράς για τη φετινή σχολική χρονιά (2011-30/06/2012) να πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

  Δεν αποποιούμεθα των ευθυνών μας, πιστεύουμε, όμως, ότι τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία (28-07-2011), κατά την οποία η εγκύκλιος εστάλη, είναι πολύ αργά για πειραματισμούς.

  Κατόπιν των παραπάνω, ευελπιστούμε στην αποδοχή του αιτήματός μας, ώστε να υπάρξει από πλευράς Δήμων, η κατάλληλη προετοιμασία».

 Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα

 Παναγιωτακάκος Ηλίας