Επικαιρότητα - Λακωνία


Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι των Δήμων της Λακωνίας

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι των Δήμων της Λακωνίας :

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2020, ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρος Ανδρεάκος, ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ανατολικής Μάνης : Τον κ. Τσιριγώτη Παναγιώτη, τον κ. Καπασούρη - Σεψάκο Γεώργιο, την κα. Δρακουλάκου Ελένη και τον κ. Εξαρχάκο Γεώργιο.

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2020, ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πέτρος Δούκας, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους : Τον κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλο, την κα. Γεωργία Δεδεδήμου, την κα. Γεωργία Ζαχαράκη - Αναστασοπούλου, τον κ. Χρήστο Κανακάκο, τον κ. Δημήτριο Καπονικολό και τον κ. Αθανάσιο Καρλαύτη.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2020, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους : Τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, τον κ. Σταύρο Χριστάκο, τον κ. Χαράλαμπο Μαρούση,τον κ. Παναγιώτη Τραϊφόρο, τον κ. Χαράλαμπο Κουτσονικολή και τον κ. Ιωάννη Σουρλά.

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2020, ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Δήμος Βέρδος, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους : Τον κ. Γεωργοστάθη Νικόλαο, τον κ. Κυριακάκο Παναγιώτη, τον κ. Μπόλλα Βασίλειο, τον κ. Παπανικολάου Σωτήριο, και τον κ. Φιφλή Δημήτριο.

=====