Επικαιρότητα - 13/6/2019


 Μέχρι το τέλος Αυγούστου η μεταφορά της Νοσηλευτικής Σχολής στην Τρίπολη

"Αγαπητοί φοιτητές,
σας ενημερώνουμε ότι μετά την ψήφιση και δημοσίευση του Ν 4610/19, άρθρο 46, παρ. 2 το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής εντάσσεται στην Σχολή Επιστημών Υγείας και μεταφέρεται στην Τρίπολη.
Η Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου καθώς και η Διοίκηση, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος καταβάλλουν υπερβάλλουσα προσπάθεια ώστε η μεταφορά του Τμήματος
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Αυγούστου 2019.
Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων του Τμήματος (παροχή εκπαιδευτικού έργου, εξετάσεις μαθημάτων, συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων κλπ) από την 2α Σεπτεμβρίου 2019 θα εξελίσσονται στην πόλη της Τρίπολης.
Στοχεύοντας στην περαιτέρω βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού μας έργου  -το οποίο λίαν προσφάτως αξιολογήθηκε με "Άριστα, 10" υπό την προϋπόθεση της μεταφοράς του Τμήματος στην Τρίπολη - απολογούμεθα για την όποια αναστάτωση δημιουργείται λόγω της αναγκαίας ανάλογης μετακίνησής σας στην Τρίπολη.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Παναγιώτης Πρεζεράκος

=======