Δήμος Ευρώτα - Δημοτικό Συμβούλιο


Μια ηχηρή παρέμβαση στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος. Παράνομη χαρακτήρισε την απόφαση του Δημάρχου Ευρώτα κ. Βέρδου για τις αλλαγές στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων στο Δήμο Ευρώτα.


Παναγιωτακάκος : "Παράνομη η απόφαση του Δημάρχου Ευρώτα για τις αλλαγές στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων - Θα προσφύγω στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια και στο υπηρεσιακό συμβούλιο κατά της απόφασης του Δημάρχου Ευρώτα".

Διαβάστε το πλήρες κείμενο που κατατέθηκε στην συνεδρίαση της 26ης/2/2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα :

"Θέμα: Μερική τροποποίηση της με α/α 49/2018 απόφασης Δημάρχου - Αριθμός Απόφασης: 15/2019

Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν έχω επαρκή στοιχεία να συνδέσω τις αλλαγές των προϊσταμένων με αυτές τις αλλαγές.

Επί της ουσίας ως προς την τοποθέτηση αν. διευθυντή/ντρια Διοικητικού - Λογιστικού λόγω παραίτησης, η διαδικασία που ακολουθήθηκε με την απόφαση Δημάρχου σε διαφορετική ΑΔΑ(!), είναι νόμιμη και αξιοκρατική.

Ως προς τις αλλαγές στην απόφαση Δημάρχου με Α.Δ.Α ΨΛΔΜΩΡΛ-ΧΑΔ ενώ γίνεται μνεία διατάξεων νόμων και των Φ.Ε.Κ του Ο.Ε.Υ του Δήμου Ευρώτα δεν γίνεται αναφορά στον ν. 4369/2016 για την τοποθέτηση προϊσταμένων  και τι μέλλει γενέσθαι έως την πλήρη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

Συγκεκριμένα από τη επιλογή  έως την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω προβλεπόμενων διαδικασιών καθήκοντα προϊσταμένων ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ να ασκούν οι κατά την δημοσίευση του ν. 4369/2016 (βλέπε άρθρο 30 παρ. 1Α).

Η θητεία των υπηρετούντων προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (άρθρο 30 παρ. 1Β).

Υπάρχει επί πλέον στις τοποθετήσεις προϊσταμένων με την συγκεκριμένη απόφαση Δημάρχου Α.Δ.Α ΨΛΔΜΩΡΛ-ΧΑΔ και αφορά αναπληρωτή /τρια Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3584/2007,που δεν  μνημονεύεται στην απόφαση δημάρχου το άρθρο 99, ενώ μνημονεύονται τα άρθρα 35,72 και 100 (παρ. 4 και 5),που το μη αναφερόμενο άρθρο λέει, ότι προκειμένου να διακριβωθεί η νομιμότητα της τοποθέτησης συγκεκριμένου προϊσταμένου, ως αφετηρία τίθενται οι οργανικές διατάξεις (Ο.Ε.Υ του οικείου Δήμου),με τις οποίες ορίζονται οι κλάδοι Π.Ε,Τ.Ε και Δ.Ε των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων κατά περίπτωση, όταν οι οικείες διατάξεις προβλέπουν διαζευτικά την δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων τμημάτων από διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού, τότε δεν ισχύει το προβάδισμα μεταξύ των κατηγοριών αυτών.

Όταν όμως από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται "εν ελλείψει" υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων κατηγορίας έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (προηγούνται οι υπάλληλοι οι υπάλληλοι της κατηγορίας  Π.Ε και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τ.Ε και ακολουθούν κατά σειρά η της Δ.Ε και τέλος της κατηγορίας Υ.Ε) (ΕΛ.ΣΥΝ. κλιμ.τμ.1 πράξη 307/2015 & ΕΛ.ΣΥΝ.κλιμ. τμ.1. πράξη 135/2016).

Στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ευρώτα ΦΕΚ 684/21 Απριλίου 2015 τεύχος  Δεύτερο αναφέρεται ρητά ο τρόπος επιλογής προϊσταμένων με την διαδικασία των "ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ".

Συμπερασματικά, εφ’ όσον υπάρχουν υπηρετούντες υπάλληλοι ή και η μέχρι την αλλαγή της η αν. προϊσταμένη εφ’ όσον δεν υπάρχει παραίτηση ή άλλοι λόγοι δεν μπορεί  να ισχύσει η απόφαση Δημάρχου.

Με βάση τα ανωτέρω η απόφαση Δημάρχου με Α.Δ.Α ΨΛΔΜΩΡΛ-ΧΑΔ είναι άκυρη και πρέπει να επανέλθει η προτεραία απόφαση.

Θα αναμένω με ενδιαφέρον την απόφαση της Αποκεντρωμένης, αρκεί να μην ακολουθήσει στα δύσκολα θέματα την τακτική της χρονικής παρέλευσης. Είναι σημαντικό θέμα και πρέπει να το κρίνει.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την συγκεκριμένη απόφαση Δημάρχου με την τεκμηρίωση μου θα την θέσω και υπόψη του υπηρεσιακού συμβουλίου και θα αναμένω την κρίση του καθώς θα προσφύγω στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια για ακύρωση της  απόφασης".

Ηλίας Παναγιωτακάκος
Δημοτικός Σύμβουλος Ευρώτα

======