Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου Πύραρχος Κων/νος Καστρής συνεχίζει  τις δραστηριότητές  της στην ενημέρωση μαθητών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε  θέματα πυροπροστασίας


Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2019 η υπηρεσία μας επισκέφτηκε τα Γυμνάσια Σκάλας και Βλαχιώτι, καθώς και το Γυμνάσιο και Λύκειο Κροκεών του Δήμου Ευρώτα.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την πρόληψη και την καταστολή πυρκαγιών, το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, παροχής βοήθειας και γενικά γνωριμίας και ευαισθητοποίησης με το  πυροσβεστικό έργο.
  Η δράση αυτή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μυρτιάς και  το πρόγραμμα περιελάμβανε:
                    α) Ενημέρωση μαθητών με οπτικοακουστικό υλικό εντός  αίθουσας
β) Ενημέρωση για τον Εθελοντισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα,
γ) Επαγγελματικό Προσανατολισμό αναφορικά με τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
δ) Ξενάγηση των μαθητών σχετικά μα τα εργαλεία και υλικά των Πυροσβεστικών Οχημάτων και
ε) Κατάσβεση πυρκαγιάς με χρήση φορητού πυροσβεστήρα.
                      Η συμμετοχή των μαθητών  στην ενημέρωση τους από την Πυροσβεστική  Υπηρεσία  ήταν εντυπωσιακή και οι ερωτήσεις καθώς και οι αφηγήσεις περιστατικών είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι μαθητές των σχολικών συγκροτημάτων έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάνοντας ερωτήσεις και αναπτύσσοντας συζητήσεις με τους πυροσβέστες που επιβεβαίωναν την διάθεσή τους να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις  για το πυροσβεστικό έργο.

Ο Διοικητής
Κωνσταντίνος Π. Γραφάκος
Επιπυραγός

=====