Αγροτικά Θέματα - 13/12/2018


Απαντήσεις στα ερωτήματα Δαβάκη για τις αποζημιώσεις στο Δήμο Ευρώτα


 Απαντήσεις στα ερωτήματα του Θανάση Δαβάκη που αφορούν στις αποζημιώσεις που ζητούν οι παραγωγοί του Δήμου Ευρώτα έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην ερώτησή του ο κ.Δαβάκης ζητούσε - μεταξύ άλλων - να ενταχθούν οι πληγέντες παραγωγοί στο Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή εναλλακτικά να δοθεί κρατική ενίσχυση τύπου de minimis.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τον κ.Δαβάκη ότι όσον αφορά στις ζημιές του έτους 2018, που προκλήθηκαν στην ανωτέρω περιοχή κυρίως από τη χαλαζόπτωση του μηνός Σεπτεμβρίου (11/9/2018), αλλά και την ανεμοθύελλα που σημειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018 σε ελαιοκαλλιέργειες, καλλιέργειες εσπεριδοειδών κ.λπ., ότι διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Σχετικά µε την ένταξη των ζημιών σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), όπως ζητούσαν οι παραγωγοί της περιοχής με έγγραφό τους, ο κ.Υπουργός απάντησε ότι σύμφωνα µε τα οριζόμενα στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, όταν η ζημιά οφείλεται αποδεδειγμένα σε θεομηνίες, δύναται να ενισχύεται µία γεωργική εκμετάλλευση, εφόσον το συγκεκριμένο ζημιογόνο αίτιο έπληξε µία ευρύτερη περιοχή, µε αποτέλεσμα να ζημιωθούν οι υποδομές και οι εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Ωστόσο, σύμφωνα µε τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, οι ζημιές που προξενήθηκαν στις καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ευρώτα, αφορούν στην ηρτημένη παραγωγή και όχι στο φυτικό κεφάλαιο. Εξάλλου και σύμφωνα πάντοτε µε τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία και τη δασοκομία, οποιοδήποτε κλιματικό φαινόμενο καλύπτεται και αποζημιώνεται κατά τη συνήθη πρακτική της ασφαλιστικής κάλυψης, όπως γίνεται µε τον ΕΛ.Γ.Α., δεν μπορεί να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ).

Στην απάντησή του ο κ.Υπουργός αναφέρει ότι, όσον αφορά τη δυνατότητα αποζημίωσης λόγω μειωμένης παραγωγής στις καλλιέργειες εξαιτίας της ακαρπίας, που, ως γνωστόν, δεν καλύπτεται από τον ΕΛ.Γ.Α, δύναται, κατόπιν προϋποθέσεων που αναφέρονται στην Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) και για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (πόρισμα Επιστημονικής Επιτροπής, επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία, πορίσματα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ΔΑΟΚ την επόμενη χρονιά της ζημιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα συναρμόδια Υπουργεία και στην Ε.Ε. για έγκριση. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης διενήργησε εκτεταμένες επισημάνσεις που αφορούσαν στην εξέλιξη των καλλιεργειών στα διάφορα στάδιά τους ως προς το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της ακαρπίας.

Τέλος, όσον αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που ζητούσε ο κ.Δαβάκης, το ΥΠΑΑΤ απαντά ότι η Ελλάδα για την επταετία 2014-2020 μπορεί να χορηγήσει κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), οι οποίες να µην ξεπερνούν το ποσό των 109.260.000 €. Επισημαίνεται δε, ότι ένα μεγάλο μέρος του ποσού αυτού έχει, ήδη, διατεθεί για την κάλυψη ενισχύσεων που δόθηκαν σε διάφορες κατηγορίες παραγωγών που επλήγησαν από ζημιές (ζημιές ροδάκινων από το εμπάργκο της Ρωσίας, ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, ασθένειες, ακρίδες κ.λπ.).

Σχετικά με το περιεχόμενο της απάντησης του κ.Υπουργού ο κ. Δαβάκης σχολίασε:

«Από την απάντηση του κ.Υπουργού ο Λάκωνας αγρότης αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να περιμένει κάτι άμεσα από τη σημερινή κυβέρνηση, ως αντιστάθμισμα των μεγάλων απωλειών στο εισόδημά του που έχει υποστεί εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και της υπερφορολόγησης. Καλώ τον κ.Υπουργό να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που του δίνονται ώστε να καταστεί εφικτή η οικονομική ενίσχυση των παραγωγών της Λακωνίας που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από τα καιρικά φαινόμενα, από την αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση του δάκου και  από την αύξηση του κόστους παραγωγής».

======

=======