Επικαιρότητα


ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ : Έκδοση ψηφίσματος για την εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας στο κράτος των Σκοπίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης στις 16 του μηνός  Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στη Σπάρτη που είναι έδρα του Δήμου Σπάρτης, κατά την τακτική του συνεδρίαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης ζητά από την Ελληνική Κυβέρνηση να διενεργήσει δημοψήφισμα με δεσμευτικό αποτέλεσμα για το θέμα της Μακεδονίας και δηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία συμφωνία η οποία παραχωρεί όνομα, ιστορία, γλώσσα και Εθνικότητα σε ένα γειτονικό κράτος προς την Ελλάδα.

=====