Επικαιρότητα


Ιδρύεται το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Σπάρτης

Σχετ: Η υπ΄αριθ. 154110/Δ1/18-9-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΩΒ4653ΠΣ-ΒΞΣ) Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019».

Σας ενημερώνουμε ότι, με σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προωθείται για υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ιδρύεται στην περιοχή ευθύνης σας, από το σχολικό έτος 2018-2019, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) με την ονομασία «Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης» και έδρα τη Σπάρτη της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, με τους εξής τομείς: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, β) Μηχανολογίας και γ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, σύμφωνα με τη σχετική θετική εισήγησή σας που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα MySchool του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
25/5/2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

=========