ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ι. ΠΗΛΙΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ι. ΠΗΛΙΟΥΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Παρά την πρόβλεψη του Νόμου, που ρητά αναφέρει: «Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων, η Δημοτική Αρχή οφείλει να παραχωρεί σ’ αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη» (άρθρο 66 παρ. 7 του Νόμου 3852/07-06-2010).

Παρά τα συνεχή, τόσο προφορικά όσο και έγγραφα, αιτήματά μας και την πάροδο 7 μηνών από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ευρώτα εξακολουθεί να αρνείται την εφαρμογή του Νόμου. Η πρακτική αυτή, ουσιαστικά, δυναμιτίζει την λειτουργία μας ως ουσιαστική, ωφέλιμη και αποτελεσματική Αντιπολίτευση, όπως θεσμικά οφείλουμε να λειτουργούμε.

Δεν σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την δημοτική μας δραστηριότητα αποδεχόμενοι πλέον αυτήν την κατάφορη παραβίαση του Νόμου.

Δεν επιθυμούμε διακοσμητικό ρόλο.

Πιστεύουμε ότι παρόμοια θέματα μπορούν να επιλυθούν, εύκολα, με απλή εφαρμογή της υπάρχουσας Νομοθεσίας, και μάλιστα με αξιοποίηση χώρου σε περιφερειακό δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με το αίτημά μας.

Θεωρούμε αδιανόητη την ανάγκη ενεργοποίησης κάθε νόμιμου μέσου προκειμένου να εφαρμοστούν Νόμος και κείμενες Διατάξεις.

Ως αρχική ένδειξη διαμαρτυρίας ήταν και η αποχώρησή μας από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 18ης Ιουλίου 2011.

Ελπίζουμε να μην χρειαστεί περαιτέρω κλιμάκωση των ενεργειών μας για κάτι που και νόμιμο δικαίωμα είναι και θεσμικά κατοχυρώνει την αποδοτικότερη λειτουργία της Δημοτικής Παράταξής μας.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ι. ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ