Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την  20η Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

 

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί παραχώρησης χώρου στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος για λειτουργία ΑΤΜ σε αίθουσα του ιδρύματος Σπυρόπουλου στην τοπική κοινότητα Καστορείου    

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος και ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

2ο Περί  αδελφοποίησης των πόλεων που έλαβαν μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. – Πρόταση Δήμου Σαλαμίνας    

Εισηγητής  κ.Μάριος Τζωρτζάκης

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 - τροποποίησης τεχνικού προγράμματος

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Βέργαδος και κ.Ιωάννης Καρμοίρης 

4ο Περί εγκρίσεως μελέτης της έργου «κατασκευή παραπηγμάτων – ηλεκτρολογική εγκατάσταση εμποροπανήγυρης Μυστρά – ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης», προϋπολογισμού 19.000,00 €.

Εισηγητές  οι Αντιδήμαρχοι κ.Απόστολος Σκρεπέτης και κ.Ιωάννης Καρμοίρης

5ο Περί εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «εργασίες συντήρησης – βελτίωση γηπέδου Καστορείου»  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

6ο Περί  εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «συντήρηση δημοτικού σχολείου Πελλάνας»  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Βέργαδος

7ο Περί  εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «αποκατάσταση – διαμόρφωση χώρου πλησίον γέφυρας Ευρώτα»  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολος Σκρεπέτης