Νέο αρχαιολογικό μουσείο Σπάρτης - 1/3/2018


Εγκρίθηκε η μουσειολογική προμελέτη και η επικαιροποίηση του κτιριολογικού προγράμματος του νέου αρχαιολογικού μουσείου Σπάρτης

Eγκρίθηκε από το Συμβούλιο Μουσείων η μουσειολογική προμελέτη και η επικαιροποίηση του κτιριολογικού προγράμματος του νέου αρχαιολογικού μουσείου Σπάρτης.

Θανάσης Δαβάκης : «Καλά νέα …»

Το Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενέκρινε τη Μουσειολογική Προμελέτη και το επικαιροποιημένο κτιριολογικό πρόγραμμα του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης (ΝΑΜΣ).
Οι πολυετείς προσπάθειες όλων των Λακώνων, επιτέλους αρχίζουν να υλοποιούνται. Τα περισσότερα έγιναν από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Τότε έγινε εφικτό, το ακίνητο του ΧΥΜΟΦΙΞ που ανήκε στην Εθνική Τράπεζα και βρίσκεται σε εξαιρετική θέση κάτω από την Ακρόπολη της Σπάρτης, να χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει το ΝΑΜΣ.
Το όνειρό μας θα γίνει πραγματικότητα με ομόνοια και φιλοπατρία που θα ξεπεράσει κάθε οικονομικό ή πολιτικό εμπόδιο.
Το προσωπικό και η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας(ΕΦΑΛΑΚ) αξίζουν τα συγχαρητήριά μας αφού οι προτάσεις της για το Μουσείο έγιναν ομόφωνα δεκτές από το Συμβούλιο Μουσείων και προχωρήσαμε ένα ακόμη βήμα μπροστά! 

Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ

===============