Σε Δημοπράτηση δύο αλιευτικά καταφύγια στο Δήμο Μονεμβασίας.


Σε φάση Δημοπράτησης δύο αλιευτικά καταφύγια στο Δήμο Μονεμβασίας.

Δύο σημαντικά έργα στο χώρο των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μονεμβασίας φτάνουν στο στάδιο της υλοποίησης.
Η επέκταση του προσήνεμου μόλου του αλιευτικού καταφυγίου στη Τ.Κ. Βελανιδίων καθώς και η επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου στη Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών – Προφήτη Ηλία δημοπρατούνται σε ανοιχτό διαγωνισμό.

Τα έργα είναι 1.822.000,00 € και 746.000,00 € αντίστοιχα.

Η δημοπρασία θα γίνει από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το πρώτο στις 19/7/2011 , ενώ για το δεύτερο στις 26/7/2011 στο Διοικητήριο Λακωνίας.