Δήμος Σπάρτης - 2/2/2018


Οδοποιία και τεχνικά έργα στη Δημοτική Ενότητα Μυστρά Δήμου Σπάρτης


Έργα βελτίωσης υποδομών εκτελούνται την τρέχουσα περίοδο στις τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά.

Ο Δήμος Σπάρτης πραγματοποιεί εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων (αγωγοί ομβρίων, φρεάτια, ρείθρα, τοίχοι αντιστήριξης) και τσιμεντοστρώσεις, σύμφωνα με την 40/2017 εγκριθείσα μελέτη και τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν με τμηματικές  ασφαλτοστρώσεις, όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

=====