Δήμος Σπάρτης - Ιανουάριος 2018


Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ποταμών για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Σπάρτης

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ποταμών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σπάρτης για την απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης, φερτών υλικών και απορριμμάτων για την καλύτερη παροχέτευση των νερών και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα δίνεται στα σημεία, που διαχρονικά παρουσιάζουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα.
========