Συσκέψεις για το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.


 

Αλλεπάλληλες συσκέψεις για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και τον καθορισμό προδιαγραφών για την αποένταξη μη ώριμων έργων και ένταξη νέων πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.    

Σύσκεψη με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σύσκεψη με τους υπεύθυνους της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τους Διευθυντές των Τεχνικών Υπηρεσιών και υπηρεσιακούς παράγοντες πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης την Τρίτη 5 Ιουλίου με κεντρικό αντικείμενο το ΕΣΠΑ και την αποδοτικότητα του στην μόχλευση συμπληρωματικών πόρων για τον πολλαπλασιασμό της αξίας των επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν σε συζήτηση οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της ωριμότητα των μελετών και των έργων που έχουν ενταχθεί, αξιολογήθηκαν τα υπό ένταξη έργα και θεωρήθηκε η διαδικασία εντάξεων που θα ακολουθηθεί εφ εξής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της μέγιστης απορρόφησης πόρων από το ΕΣΠΑ.

"Για πολλά χρόνια δαπανήθηκαν κοινοτικά κονδύλια σε έργα που δεν απέδωσαν πίσω όφελος στην τοπική οικονομία και τους πολίτες, ενώ παράλληλα δεν μόχλευσαν την πραγματική οικονομία για την δημιουργία προστιθέμενων υπεραξιών που πολλαπλασιάζουν το τελικό κοινωνικό όφελος της κάθε επένδυσης" σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης κατά την διάρκεια της σύσκεψης υπογραμμίζοντας ότι "Η νοοτροπία αυτή αλλάζει, τα έργα πλέον θα αξιολογούνται με αυστηρά κριτήρια ένταξης και με αναπτυξιακό χαρακτήρα και ανταποδοτικότητα στην οικονομία και την κοινωνία".

Επισημαίνοντας  στην συνέχεια την εξαιρετικά δυσοίωνη κατάσταση που παρέλαβε, εξαιτίας της αδιαφορίας και της πολιτικής ανικανότητας για την παρακολούθηση της πορείας του ΕΣΠΑ αλλά και της παντελούς έλλειψης ώριμων μελετών, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ότι «όλοι οι έχοντες την ευθύνη οφείλουν να μην καταθέσουν τα όπλα, οφείλουν να πολεμήσουν και να νικήσουν. Το ΕΣΠΑ είναι ο μοναδικός σοβαρός πόρος ανάπτυξης που διαθέτει η χώρα αυτήν την στιγμή στα χέρια της». Ο Περιφερειάρχης ζήτησε από τις υπηρεσίες κινητικότητα, εργατικότητα, fast truck διαδικασίες, στενή παρακολούθηση, συνεργασία και αισιόδοξη προοπτική για την επίτευξη των στόχων.

Ένταξη έργων σε κωδικούς (76-79) που έχουν  κονδύλια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί

Μετά το πέρας της σύσκεψης αυτής ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης συναντήθηκε με τη Γενική Διευθύντρια Προγραμματισμού Υπουργείου Υγείας κ. Καραβία, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας κ. Τσιτομενέα, τον Υποδιοικητή της 6ης ΔΥΠΕ κ. Λαουδιά, τους Διοικητές των νοσοκομείων Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και με τον Προϊστάμενο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Σκούρα με αντικείμενο την υλοποίηση έργων που αφορούν τα νοσοκομεία και τις δομές για ευπαθείς ομάδες μέσω του ΕΣΠΑ, με ένταξη τους στον κωδικό 76 – 79.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αφού έκανε ιδιαίτερη μνεία στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην οποία αναφέρεται ότι καμία πολιτική που αφορά τον τομέα Υγείας δεν πρέπει να χαράσσεται χωρίς την συμμετοχή και την ενημέρωση της αιρετής Περιφερειακής Διοίκησης υπογράμμισε την εξαιρετικά ισχνή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ στην υλοποίηση έργων και υποδομών στον χώρο της υγείας και προανήγγειλε την ένταξη έργων σε κωδικούς (76-79) που έχουν  κονδύλια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ώριμες μελέτες, κυρίως σε ότι αφορά τις ευπαθείς ομάδες των πολιτών.