Θανάσης Δαβάκης - Βουλή 6/11/2017


Ερωτήματα Δαβάκη προς τρεις υπουργούς για το ΕΕΕΕΚ Μυστρά

Τα ζητήματα υποδομής και ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μυστρά (ΕΕΕΕΚ), έφερε με Ερώτησή του στη Βουλή ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Το ΕΕΕΕΚ Μυστρά στεγάζεται εδώ και χρόνια σε χώρο που είχε αρχικά σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως μικρό λυόμενο νηπιαγωγείο. Παρά τις διεξοδικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, στις εγκαταστάσεις του συνεχίζει να στεγάζεται διπλάσιος αριθμός ατόμων (μαθητών και εκπαιδευτικών) από τον προβλεπόμενο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το εκπαιδευτικό έργο και δημιουργεί κινδύνους, ειδικά εντός των χώρων των εργαστηρίων.

Ο κ. Δαβάκης ζητά να πληροφορηθεί αν τα υπουργεία Υποδομών και Παιδείας προτίθενται να εντάξουν την κατασκευή νέου διδακτηρίου στις προτεραιότητες της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές ΑΕ για το έτος 2018. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα προς το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το ύψος και την κατανομή του ποσού που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού και του σχεδιαζόμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2018 για την κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων ανά την επικράτεια.

Τέλος, ο κ. Δαβάκης ζητά να πληροφορηθεί αν η κατασκευή του νέου διδακτηρίου είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί μέσω σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Δαβάκη:

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:    Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:    Κατασκευή νέου διδακτηρίου για το ΕΕΕΕΚ Μυστρά

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Μυστρά στεγάζεται εδώ και χρόνια σε χώρο που είχε αρχικά σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως μικρό λυόμενο νηπιαγωγείο. Στο χώρο αυτό έχουν γίνει διεξοδικές και διαδοχικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων του ΕΕΕΕΚ Μυστρά, καθώς και να ανταποκριθεί στον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό μαθητών που εγγράφονται και φοιτούν εκεί.

Σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην υπ. αρίθμ. 3046/304/89 απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο μέγιστος αριθμός των μαθητών και εκπαιδευτικών που κτηριακές εγκαταστάσεις όμοιου μεγέθους με αυτές του ΕΕΕΕΚ Μυστρά (μετά και τις διεξοδικές παρεμβάσεις) πρέπει να φιλοξενούν αγγίζει τα 25 άτομα. Αντίθετα, ο συνολικός αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών που στεγάζονται στο ΕΕΕΕΚ Μυστρά είναι 52 άτομα, ενώ στο προσεχές μέλλον αναμένεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί, καθώς εκκρεμούν οι διορισμοί νέου εκπαιδευτικού προσωπικού και οι εγγραφές νέων μαθητών και μαθητριών. Είναι προφανές ότι με αυτά τα δεδομένα καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η ουσιαστική διεκπεραίωση του έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΕΕΕΚ Μυστρά, που παρά τις αυξημένες απαιτήσεις καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθεί σε αυτό, ενώ παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος να γίνει κάποιο ατύχημα εντός των χώρων των εργαστηρίων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η μοναδική πραγματική λύση στο πρόβλημα είναι η Πολιτεία να προχωρήσει, μέσω της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, στην κατασκευή νέου διδακτηρίου που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της λειτουργίας και του έργου του ΕΕΕΕΚ Μυστρά, ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με τις προθέσεις και τις δυνατότητες των συναρμοδίων υπουργείων να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Ερωτήματα που απασχολούν γονείς και καθηγητές όπως άλλωστε εκφράζονται σε σχετικό έγγραφό τους, το οποίο καταθέτουμε συνημμένα.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κύριοι υπουργοί:
1.    Προτίθενται τα υπουργεία Υποδομών και Παιδείας να θέσουν την κατασκευή διδακτηρίου για το ΕΕΕΕΚ Μυστρά ως προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδιασμού της λειτουργίας της ΚΤΥΠ ΑΕ για το 2018;
2.    Ποιο είναι το συνολικό ύψος του ποσού που το υπουργείο Οικονομικών έχει προβλέψει στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού και του σχεδιαζόμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2018 για την κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων ανά την επικράτεια; Ποια η κατανομή του συγκεκριμένου κονδυλίου;
3.    Είναι εφικτό το συγκεκριμένο έργο να χρηματοδοτηθεί με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή να ενταχθεί σε κάποιο διαθέσιμο σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης;

Ο Ερωτών βουλευτής
Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ

===================