Λιμεναρχείο Γυθείου - 4/8/2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων πλοηγών για διενέργεια πλοηγήσεων πλοίων στο λιμένα Γυθείου.

1. Δεδομένης της μη ύπαρξης Πλοηγικού Σταθμού στο λιμένα Γυθείου σύμφωνα με τις διατάξεις (β) σχετικού και κατόπιν (δ) σχετικού αιτήματος, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας πρόκειται να προβεί στην έκδοση απόφασης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων (γ) ομοίου για την ανάθεση σε προσοντούχος ναυτικούς της πλοήγησης υπόχρεων πλοίων στο λιμένα Γυθείου, εάν και εφόσον ζητηθεί από τους πλοιάρχους των καταπλεόντων, αποπλεόντων ή μεθορμιζομένων πλοίων.
2. Τα απαιτούμενα από την Υπηρεσία μας προσόντα των ενδιαφερομένων υποψηφίων πλοηγών είναι τα κάτωθι:
α. Να είναι προσοντούχοι Πλοίαρχοι Α΄ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.
β. Να είναι γνώστες της περιοχής του λιμένα Γυθείου και της ευρύτερης αυτού θαλάσσιας περιοχής.
2. Η αμοιβή των πλοηγών στους οποίους θα ανατεθεί η πλοήγηση των πλοίων θα καθορισθεί με προς έκδοση απόφαση της Υπηρεσίας μας.
3. Σχετικές αιτήσεις υποψηφίων μετά των σχετικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας δύναται να κατατίθενται έως και την 31-8-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο Γραφείο Κατάπλου-Απόπλου Πλοίων της Υπηρεσίας μας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καλούν στο τηλέφωνο 27330-22262.
4. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση των ανωτέρω εκτεθέντων.
5. Λιμενικές Αρχές στις οποίες αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται ομοίως για την ανάρτησή του στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Λιμενικών Καταστημάτων και την κατά το δυνατόν αναδημοσίευσή του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής δικαιοδοσίας τους.

 Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης