Δήμος Ευρώτα


Θερινό Σχολείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στο Γεράκι Δήμου Ευρώτα“Start Up Farm: Δεξιότητες για Μελλοντικούς Οικο-Γεωργούς”

   Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 θα ξεκινήσει, στο Γεράκι του Δήμου Ευρώτα, το Θερινό Σχολείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.
  Θα συναντηθούν 10 μαθητές από το γυμνάσιο Ρουμανίας, 10 μαθητές γυμνασίου Γερακιού μαζί με 4 εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων σχολείων και θα παρακολουθήσουν το Θερινό σχολείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας , που θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του ΚΕΑΝ και του IZES ,με διαλέξεις ερευνητών και επιχειρηματιών της τοπικής κοινωνίας και παράλληλες εκπαιδευτικές εκδρομές στον Δήμο Ευρώτα.
  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της βιώσιμης ανάπτυξης και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες στον τομέα του περιβάλλοντος και της γεωργίας. Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης το εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να παραχθεί θα είναι διαθέσιμο στο ευρύτερο κοινό.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν θα είναι:
•    Άνθρωποι και Περιβάλλον - People and Environment
•    Αειφόρες αγροτικές περιοχές - Sustainable Rural Lands
•    Σκέψου ως Αρχηγός - Think as a Leader
•    Ξεκίνα την Φάρμα σου - Start up your farm
•    Αγρότες με οικολογική Συνείδηση - Ecο Farming
•    Μάθε από τους επιχειρηματίες της τοπικής κοινωνίας -Learn from Stakeholders

Παράλληλα με τα θερινά μαθήματα την Τετάρτη 5/7/2017 ο Δήμος Ευρώτα θα διοργανώσει τη 2η  Ημερίδα του Έργου με συμμετοχή τοπικών φορέων, μαθητών και γονείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικοί αγρότες και άλλες τοπικές κοινότητες και θα είναι ανοικτό στο ευρύτερο κοινό.

Ο κύριος σκοπός της ημερίδας είναι να μοιραστούν οι μαθητές τη νέα γνώση που θα αποκτήσουν μέσω των ανοικτών μαθημάτων με την τοπική κοινότητα καθώς επίσης και να τους παρουσιάσουν νέες, πρωτοποριακές και εφαρμοσμένες πρακτικές στον αγροτικό τομέα από σχετικούς φορείς.

Ο Δήμος Ευρώτα συμμετέχει ως Εταίρος στο εν λόγω έργο, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Ο σκοπός του “Geo-Ergon Paideia” είναι να προσελκύσει τους νέους ανθρώπους της υπαίθρου να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα και να μην εγκαταλείψουν την αγροτική κληρονομιά τους. Θα τους παρέχει κίνητρα, εμπειρία, βιωματική μάθηση και εκπαίδευση, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες που μελλοντικά θα τους βοηθήσουν να γίνουν Αγρότες Επιχειρηματίες με οικολογική ταυτότητα διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου τους.

Οι δράσεις του έργου επικεντρώνονται στους μαθητές των σχολείων, πριν αυτοί φθάσουν να επιλέξουν το μελλοντικό τους επάγγελμα, αλλά και στους καθηγητές και τους γονείς τους, με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και κοινοτήτων και τη συνδρομή του επιχειρηματικού κόσμου (στον αγροδιατροφικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό τομέα).   

Στο “Geo-Ergon Paideia” θα αναπτυχθούν:
•    Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα για μαθητές σχολείων με θέμα την Οικολογική Γεωργία  και την Νεοφυή Αγροτική Επιχειρηματικότητα:  «Start Up Farm».
•    Ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό και συνεργατικό περιβάλλον καινοτομικής επιχειρηματικότητας, για τωρινούς και μελλοντικούς οικο-αγρότες.
•    Θερινό Σχολείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που θα διεξαχθεί και στο Murfatlar της Ρουμανίας.
•    Βιωματική μάθηση  για τους μαθητές των 2 συμμετεχόντων  σχολείων, μέσω 2 εργαστήριων που θα οργανωθούν στο Bliesgau (Γερμανία), που έχει επιλεγεί ως προστατευόμενη περιοχή - βιόσφαιρα -  της UNESCO
•    Ένα Συνεργατικό Δίκτυο (Future Eco-farmers cluster- network) Νεαρών Οικο-Αγροτών σε Ελλάδα και Ρουμανία, για την προώθηση της καινοτομίας της επιχειρηματικότητας (αγροδιατροφικός τομέας, περιβάλλον, τουρισμός και πολιτισμός) και της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου.
•    Εργαστήρια Διάδρασης και Συνεργασίας μαθητών, γονέων, καθηγητών, επιχειρηματιών, αγροτών, τοπικών φορέων και των κοινωνιών των πολιτών.  
•    Online εργαλεία για δασκάλους, μαθητές και χρήστες των ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων του “Geo-Ergon Paideia” και της μεθοδολογίας διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας.