Δήμος Μονεμβασίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για συμμετοχή στις Εμποροπανηγύρεις της τ.κ Μεταμόρφωσης Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2017


Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας της τ.κ Μεταμόρφωσης για το έτος 2017, με τέσσερις (4) θέσεις, όπως αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου,

α) στις 16 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας,
β) στις 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτές και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 10-07-2017, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στις Εμποροπανηγύρεις, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.  Αίτηση - Υπ. Δήλωση συμμετοχής και αποδοχής των όρων του Κανονισμού λειτουργίας της  εμποροπανήγυρης.
2.   Πρόσφατη εκτύπωση μέσω taxisnet ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.
3.  Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καταστήματος, λαϊκής αγοράς κλπ κατά περίπτωση.
4.   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
6.   Πιστοποιητικό Υγείας για δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος.
7.   Δημοτική ενημερότητα (από Δήμο Μονεμβασίας).

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, θα πρέπει να προσκομίσουν, επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
      1.   Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
      2.   Φωτοαντίγραφο αδείας διαμονής για ανεξάρτητη εργασία.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων από την επιτροπή εμποροπανήγυρης.
Την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μονεμβασίας (Ταχ. Δ/νση: 23052 – Μολάοι). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από το παραπάνω Τμήμα ή να την αναζητήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας (www.monemvasia.gov.gr). Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου:
α) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση,
β) Κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης (Α.Δ.Σ. αριθ. 157/2017),
γ) Τοπογραφικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας με τις θέσεις.
ΡΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Η έκδοση των σχετικών αδειών και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί.
Η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ