Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ, 25/5/2017


Δαβάκης : Ζητούνται διευκρινίσεις για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Λακωνίας

Το ζήτημα της συνεχούς "αφαίμαξης" της Π.Υ Γυθείου για τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στα Κύθηρα φέρνει με Ερώτησή του στη Βουλή ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Ως γνωστόν, τα Κύθηρα ανήκουν διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων, αλλά το ΠΚ Κυθήρων υπάγεται για επιχειρησιακά ζητήματα στη Λακωνία. Το γεγονός αυτό εντείνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των ΠΥ Λακωνίας και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον προβλεπόμενο τρόπο κάλυψης των κενών θέσεων στα Κύθηρα, καθιστώντας απαραίτητη την κατάθεση σχετικής Ερώτησης προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της θερινής περιόδου, ο κ. Δαβάκης θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθολογική κατανομή του προσωπικού και των μέσων πυρόσβεσης στην ΠΕ Λακωνίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Με το άρθρο 4 του ΠΔ 13/2017 αντικαθίσταται το άρθρο 23 παράγραφος 1 του ΠΔ 170/1996 με την εξής διατύπωση:
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που ανήκουν στον αυτό νομό, εξαιρουμένων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που εδρεύουν σε νησιά. Σε κάθε νησί όπου υπάρχουν περισσότερες από μία Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, πλην Κρήτης και Εύβοιας, λογίζονται ότι αυτές βρίσκονται στην ίδια πόλη».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1.    Ο όρος Πυροσβεστικές Υπηρεσίες περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών, συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων (διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος   Άρθρο 66 του ν. 4249/2014);
2.    Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων, το οποίο διοικητικά ανήκει στην ΠΕ Πειραιώς αλλά επιχειρησιακά υπάγεται στην ΠΕ Λακωνίας, θεωρείται, κατά την έννοια του αναθεωρημένου άρθρου 23 του Π.Δ. 170/1996, ότι βρίσκεται στην ίδια πόλη με την ΠΕ Πειραιά ή την ΠΕ Λακωνίας;
3.    Αληθεύει ότι έχουν καλυφθεί θέσεις στο ΠΚ Κυθήρων με εσωτερικές μετακινήσεις από άλλες ΠΥ της Λακωνίας και συγκεκριμένα από την ΠΥ Γυθείου; Αν ναι, με βάση ποιο κανονιστικό πλαίσιο έχουν πραγματοποιηθεί οι μετακινήσεις αυτές; Υπάρχει σχεδιασμός να καλυφθούν οι θέσεις αυτές με προσωπικό από ΠΥ εκτός Λακωνίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ