Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Τελετή ορκωμοσίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη


Τελετή ορκωμοσίας των τελειοφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» και των πέντε Διδακτόρων του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η τελετή θα λάβει χώρα κατά 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη, επί της Λεωφόρου Ευσταθίου & Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών.

==========