Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης


Δώδεκα αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης


Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, τα τελευταία 24ωρα κλήθηκε να αντιμετωπίσει δώδεκα (12) αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι οποίες χάρη στην άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις.  

Επειδή οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες ευνοούν την εκδήλωση και μάλιστα μεγάλων πυρκαγιών, εφιστούμε την προσοχή στους συμπολίτες μας, και κυρίως στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, όταν κάνουν χρήση πυρός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί έχοντας λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, από 01-05-2017  μέχρι 31-10-2017 απαγορεύεται  λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός στην ύπαιθρο,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2017 Πυρ/κή διάταξη του Διοικητή της Περ/κής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου Αρχιπυράρχου κ. Θεόδωρου Λαρέζου.

Ο  Αναπλ. Διοικητή

Παναγιώτης Θ. Σοφός
Επιπυραγός