Δήμος Ευρώτα


ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» που εδρεύει επί της οδού Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, στη Σκάλα Λακωνίας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη «Μίσθωση Ακινήτου», με σκοπό τη στέγαση της Δημοτικής Μουσικής Σχολής – Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Ευρώτα.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Σκάλας και Βλαχιώτη. Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1595/Τεύχος Β΄/25-10-2004, καθώς επίσης να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση.

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

1.    Το Μουσικό Εκπαιδευτήριο στεγάζεται σε ενιαίο κτίριο ή ενιαίο συγκρότημα κτιρίων.
2.    Το κτίριο πρέπει να διαθέτει  τουλάχιστον  τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας όταν πρόκειται να στεγαστεί Μουσική Σχολή ή παράρτημα αυτής. Επίσης πρέπει να διαθέτει γραφείο και χώρο  αναμονής, ενώ οι διάδρομοί του να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 m₂.
3.    Από τις αίθουσες διδασκαλίας μία τουλάχιστον αίθουσα να έχει εμβαδόν 16 m₂ και οι λοιπές τουλάχιστον 10 m₂.
4.    Το ύψος των αιθουσών να είναι καθαρό 2,80 m και η σχέση μήκους προς πλάτος να μην ξεπερνά το 2 : 1.
5.    Οι αίθουσες διδασκαλίας να έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό. Κατά τις νυχτερινές ώρες επιβάλλεται άπλετος τεχνητός φωτισμός, ελεύθερος από σκιές (η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με την υπόδειξη της Επιτροπής Κτιριολογικού Ελέγχου).
6.    Δεν επιτρέπεται οι αίθουσες διδασκαλίας να είναι σε χώρους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι κυρίας χρήσεως (υπόγεια, αποθήκες, πατάρια, χώροι στάθμευσης  κ.λπ).
7.    Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν πλάτος μεγαλύτερο των 0,90 m. Σε περιπτώσεις παλαιών κτιρίων (π.χ. διατηρητέων) θα υποδεικνύεται η προσφορότερη λύση από την αρμόδια επιτροπή κτιριολογικού ελέγχου.
8.    Το Μουσικό Εκπαιδευτήριο πρέπει να διαθέτει δύο τουαλέτες (χωριστά αγοριών και κοριτσιών) που να πληρούν τους όρους υγιεινής. Τα είδη υγιεινής πρέπει να είναι λευκού χρώματος και οι τοίχοι να είναι επενδυμένοι με πλακάκια λευκού χρώματος μέχρι ύψους 1,80 m. Πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό, καθώς και λαμπτήρες ασφαλείας.
9.    Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλικών για διακόσμηση (π.χ. κουρτίνες, μοκέτες, νάιλον κ.λπ.)
10.    Να υπάρχει πυρασφάλεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφαλείας για παιδιά.
11.    Να υπάρχει έξοδος κινδύνου με πινακίδες προσανατολισμού της. Η έξοδος κινδύνου καθορίζεται κατά τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής κτιριολογικού ελέγχου, ανάλογα με το ύψος του κτιρίου και το δυναμικό του εκπαιδευτηρίου.
12.    Το ελεύθερο ύψος των πατημάτων του κλιμακοστασίου μέχρι τον ουρανό αυτού (ύψος διελεύσεως) σε μονοκατοικίες να μην είναι μικρότερο του 1,80 m και σε πολυκατοικίες μικρότερο των 2 m.
13.    Τα κιγκλιδώματα βεραντών και κλιμακοστασίων να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,10 m.
14.    Να υπάρχει θέρμανση (όχι σόμπες πετρελαίου ή γκαζιού).
15.    Να υπάρχει, όπου είναι απαραίτητο, ηχομόνωση, εφ΄όσον συντρέχουν λόγοι.
16.    Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, στην είσοδο, διάδρομο, έξοδο κινδύνου και απόληξη κλιμακοστασίου κινδύνου.
17.    Το εκπαιδευτήριο μπορεί να στεγάζεται και στον τρίτο υπέρ το ισόγειο όροφο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία», το αργότερο μέχρι την 24η Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες  ή διευκρινίσεις για την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 27350 29215, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.