ΕΛΓΑ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


1. Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έστειλε τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 07/09/2016 στις καλλιέργειες  παραγωγών των παρακάτω τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Έλους: ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΜΥΡΤΙΑ, ΓΟΥΒΕΣ, ΕΛΟΣ, ΑΣΤΕΡΙ, ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την 16-3-2017.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής που υπέβαλε.

Οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. Δημοτικής Ενότητας Έλους

2. Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΛΗΜΜΥΡΑ στις 7-9-2016 στις καλλιέργειες παραγωγών της τοπικής κοινότητας Γερακίου.
Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την 20η ΜΑΡTIΟΥ 2017.
Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής που υπέβαλε.

O Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α Γεωργία Πανοτοπούλου