Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)


Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 409/12.02.2020
Τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β ́) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ».

Aπό Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ
====