Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Mαθητεία στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ)


Ενημερώνουμε  ότι εντός του Φεβρουαρίου 2017 θα αρχίσει η εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) σύμφωνα με την υπ. αριθ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (ΦΕΚ 3529/1-11-2016 τ΄Β΄) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»

Τα  ΕΠΑ.Λ. της Λακωνίας θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν, όπου είναι δυνατόν, τμήματα «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» στις ειδικότητες:

α)Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

β)Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,

γ)Τεχνικός Οχημάτων,

δ)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

ε)Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

στ)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και

η)Βοηθός Νοσηλευτή.

Κατά την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» στην Ελλάδα από το σχολικό έτος 2016-2017 θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας για τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα για μια (1) ημέρα την εβδομάδα, αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ. 

Για να λειτουργήσει ένα τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή  17,12€. Τα 6,12€ της αποζημίωσης, καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές, θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας − Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της εφαρμογής της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας». Τα υπόλοιπα 11€ της αποζημίωσης θα καταβάλλονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω των Δ.Δ.Ε.

Καλούμε όλους τους αποφοίτους των πιο πάνω ειδικοτήτων, καθώς επίσης τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (Δημόσιες και Ιδιωτικές) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο θεσμό της μαθητείας να επικοινωνήσουν με τις Διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ. Λακωνίας ή με την Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας στο τηλέφωνο 27313 63475.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Λακωνίας είναι τα εξής:

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Σπάρτης τηλ.: 27310 24797

1ο Εργαστηριακό Κεντρο Σπάρτης τηλ.: 27310 23265

Ημερήσιο ΕΠΑΛ Γυθείου τηλ.: 2733091170

Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μολάων τηλ.: 2732023760

Ημερήσιο ΕΠΑΛ Βοιών τηλ.: 27340 23553

19/1/2017

Ο Διευθυντής
Παπαδάκος Γεώργιος