Άτομα με Ειδικές Ανάγκες


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

                          

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αρ.Δ24α/Γ.Π.οικ.56479/1308/06-12-2016 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, θα ξεκινήσει η θεώρηση & χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 2016 από την Υπηρεσία μας και από τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) του Νομού μας.

Σας επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας θεώρησης-χορήγησης των Δελτίων έχει ορισθεί από την παραπάνω εγκύκλιο η 31η Ιανουαρίου 2017. Στη συνέχεια δεν θα είναι δυνατή η θεώρηση ή χορήγηση Δελτίων ΑΜΕΑ, παρά μόνο μετά την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου για το έτος 2017.

Τα Δελτία που θα έχουν θεωρηθεί-χορηγηθεί για το έτος 2016 θα ισχύουν  το χρονικό διάστημα  μέχρι της έκδοσης της νεότερης εγκυκλίου του 2017.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στα  τηλέφωνα:

2731363234,  2731363230,  2731363227

ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ