Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας & Σπάρτης


Η προσφώνηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας & Σπάρτης κ.κ Ευστάθιο κατά την διάρκεια του Εσπερινού της εορτής του Πολιούχου της Σπάρτης Οσίου Νίκωνος «του Μετανοείτε» την 25η Νοεμβρίου 2016

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ,

Οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ καί Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν στήν ταπεινή μου πρόσκληση καί γι΄αὐτό εὐγνωμόνως τούς εὐχαριστῶ, ὁ εὐαγής ἱερός κλῆρος τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ἐκλεκτοί καί ἀποτελεσματικοί ἄρχοντες τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεώς μας, ὁ εὐλογημένος, εὐπατρίδης, εὐαίσθητος καί εὐγενικός λαός μας καί ἡ ἐλαχιστότητά μου Σᾶς ὑποδεχόμαστε «ἀγαλλομένῳ ποδί» μέ αἰσθήματα βαθυτάτου σεβασμοῦ, τιμῆς καί ἀγάπης καί Σᾶς ἀπευθύνουμε ἐγκάρδιο καί μυριόστομο τό «ὡς εὖ παρέστητε».

Ἡ ὁσιοσκέπαστη καί περιώνυμη πόλη μας Σᾶς ὑποδέχεται σήμερα πού πανηγυρίζει καί γιορτάζει τόν δικό της προστάτη καί ἅγιο, ὁ ὁποῖος γιά χίλια καί πλέον χρόνια προστατεύει αὐτόν τόν ἱστορικό τόπο καί εὐεργετεῖ   ποικιλοτρόπως τούς εὐσεβεῖς κατοίκους του.

Ὁ ὅσιος Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε» ἀκούραστος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, καθοδηγεῖ ὅλους μας ἀθόρυβα καί διακριτικά, μέ τήν ἐνάρετη καί χριστομίμητη βιοτή καί πολιτεία του, καί ἀνακαλεῖ στή σωστή πορεία αὐτούς πού περιφρονοῦν τόν θεῖο νόμο, μέ τό φλογερό καί προδρομικό περί μετανοίας κήρυγμά του.

Ἡ πνευματική δίψα τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τά θέλγητρα τῆς φύσεως, τό ἱστορικό μεγαλεῖο τοῦ παρελθόντος, ἡ θερμή παράκληση τοῦ εὐλαβοῦς Ἐπισκόπου Λακεδαιμονίας Θεοπέμπτου καί ὁ κίνδυνος ἀποχριστιανισμοῦ ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς ἀπό βαρεῖς ἐχθρούς τῆς πίστεως καί ἀλλογενεῖς ἔγιναν ἡ αἰτία νά ἐγκατασταθεῖ ἐδῶ μονίμως, ἀφοῦ προηγουμένως περιόδευσε ὅλη την Ἑλλάδα ἱεραποστολικά, καί νά γίνει ὁ ἐθνικός τῆς Σπάρτης εὐεργέτης καί ὁ θρησκευτικός τοῦ τόπου ἀναμορφωτής. Μέ τό πολυδύναμο κήρυγμά του, πού ἦταν τό ἀπαύγασμα τῆς πανάρετης ψυχῆς του, βοήθησε μυριάδες ἀνθρώπων νά ἐλλιμενισθοῦν στοῦ Χριστοῦ μας τό σωτήριο λιμάνι καί ὅπως οἱ ἐν πελάγει διαπλέοντες ἔχουν τούς ἀστέρες ὁδηγούς, τοιουτοτρόπως καί οἱ Λακεδαιμόνιοι διαπλέοντες τοῦ βίου τήν κυμαινόμενη θάλασσα εἶχαν, ἔχουν καί θά συνεχίσουν νά ἔχουν τόν πολιοῦχο μας ἅγιο Νίκωνα ἐμπνευστή, καθοδηγητή καί ὁδοδείκτη καί μάλιστα στούς ἀποκαλυπτικούς καιρούς μας.

Ὅλοι τό γνωρίζουμε καί Σεῖς εὐκαίρως-ἀκαίρως στά ἐμπνευσμένα, καρδιακά κηρύγματά Σας τό ἐπισημαίνετε, ὅτι οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι καί θά ἔρθουν δυσκολότεροι καί ὁ λαός μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό στηρίγματα.

Τό χρέος μας τό πνευματικό ἐπιβάλλει νά θωρακίσουμε τίς παραδοσιακές δομές τῆς κοινωνίας μας ἀπέναντι στίς ξενόφερτες μεθόδους καί τίς ὑπονομευτικές κατ΄ἐπίφαση ἀξίες πού ἀποπειρῶνται νά μᾶς ἀποκόψουν ἀπό τίς ρίζες μας, πού εἶναι ἡ ἱστορία μας καί ἡ ὀρθοδοξία μας, καί νά πλήξουν τήν ἀξιοπρέπεια καί ἐθνική μας ὑπερηφάνεια, πού τίς ἔχουμε τόσο ἀνάγκη, γιά νά σταθοῦμε στά πόδια μας. Ὁ λαός μας εὐτυχῶς ἔχει ἀκόμη στέρεη, αὐθεντική καί ἀταλάντευτη τήν ἀναφορά του στίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καί τρέφει ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλησία μας.

«Ὑπτίαις χερσί» Σᾶς ἱκετεύω νά εὐλογήσετε τήν εὐκληματοῦσα ἐκκλησιαστικό ἄμπελο καί τόν καλλίτεκνο καί ὑψαύχενα χριστοφόρο λαό μας, ὥστε νά διάγει τίμιο καί ἡσύχιο βίο.

Δῶστε τήν εὐχή Σας καί τήν εὐλογία Σας στόν ἱερό κλῆρο τῆς Ἐπαρχίας μας, «τόν βιγλάτορα τῆς πίστεως καί ἀμύντορα τῶν ἰδανικῶν τοῦ γένους μας, τόν κληρωτό τῆς φιλοτιμίας, τόν χαρισματικό φορέα τῆς χάριτος καί τῆς ἐλπίδος».

Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι αὐτός ὁ κλῆρος μέ καθαρή τήν ψυχή καί τά χέρια, μέ ζῆλο καί φόβο Θεοῦ ἀγωνίζεται ἀκατάπαυστα παρά τίς ποικίλες δυσκολίες τῶν καιρῶν καί πασχίζει νά ἑνώσει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό, τόν Πλάστη μέ τό πλάσμα, νά θρέψει πνευματικά τούς ἀνθρώπους, γιατί καί οἱ ψυχές πεινοῦν, καί νά ἐξασφαλίσει στόν κουρασμένο στρατοκόπο τῆς ζωῆς, πού εἶναι καί νοσταλγός τῆς ἄλλης, ἀκόμη καί τήν ὑλική τροφή στίς χαλεπές ἡμέρες μας, μέ σκοπό καί στόχο τήν ἀσφάλειά του στό ὑπήνεμο λιμάνι τοῦ Θεοῦ.

Δῶστε τήν εὐλογία Σας στούς ἄρχοντες τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως, γιατί Σᾶς ἀγαποῦν, Σᾶς σέβονται καί εὑρίσκονται πάντα κοντά στήν Ἐκκλησία καί συμπορεύονται μέ τόν Ἐπίσκοπό τους σέ κάθε καλή προσπάθεια.

Ἰδιαιτέρως Σᾶς παρακαλῶ νά εὐλογήσετε τά νειᾶτα τῆς Μητροπόλεώς μας, τή φερέλπιδα σεισμική νεολαία τοῦ τόπου μας, πού ἀποτελεῖ τή χρυσή ἐλπίδα στῆς ἀπελπισίας τόν καιρό καί διαθέτει τέτοιο δυναμισμό, ὥστε μπορεῖ τήν κοινωνία μας ν΄ἀνυψώσει ἕως τά κράσπεδα τοῦ οὐρανοῦ καί νά κάνει τοῦ ποιητῆ τό ὅραμα μιά εὐλογημένη πραγματικότητα, δηλαδή τήν Ἑλλάδα μας μιά «διαμαντόπετρα στῆς γῆς τό δακτυλίδι».

Αὐτά τά παιδιά μας εἶναι τό σημεῖο τῆς ἀναφορᾶς μας καί ἀποτελοῦν τό αἴτημα τῶν προσευχῶν μας, γιά νά ἀποκτήσουν πιό βαθειές ρίζες, τώρα πού φυσοῦν δυνατοί ἀέρες ἀθεΐας, ὑλισμοῦ καί διαφθορᾶς, ὥστε νά ζήσουν κοντά στόν Θεό, πού εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα γιά τήν προκοπή τους.

Εὐχηθεῖτε, ὥστε ἡ μεγάλη δοκιμασία γιά τά παιδιά μας πού εἶναι, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἡ ἀνεργία νά γίνει βάθρο γιά ν΄ἀνέβουν πιό ψηλά καί ποτέ βάραθρο γιά νά γκρεμισθοῦν.

Μακαριώτατε,

Εἶσθε ὁ θρησκευτικός ἡγέτης μας σέ πονηρούς καί ἀποκαλυπτικούς καιρούς. Εἶσθε ὁ καλός ποιμήν πού ἀφουγκράζεται τούς κτύπους τῆς καρδιᾶς τοῦ λαοῦ καί μάλιστα τῶν ἀδυνάτων. Ἔχετε διορατική διείσδυση στήν οὐσία τῶν προβλημάτων, μά προπάντων διαθέτετε ἐφευρετική, κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο, ἀγάπη, ἡ ὁποία ἀνακαλύπτει χίλιους τρόπους γιά νά ἐκφράζεται.

Μέ τόν «ἅλατι ἠρτυμένο» λόγο Σας, μέ τήν πολυπειρία καί τή σύνεση μαζί μέ τή διάκριση ἔχετε ἐπιτύχει πολλά μέχρι σήμερα.

Ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἀγῶνες οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν νά εἶσθε σημαιοφόρος. Κρατῆστε ἀνόθευτη καί ἀκαινοτόμητη τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, πού ἔσωσε τό γένος μας καί εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή σωτηρία μας. Δῶστε ἐλπίδα στόν ἀξιοθαύμαστο καί θρησκευόμενο ὀρθόδοξο λαό μας, ὅτι τίποτα δέ θά προστεθεῖ καί τίποτε δέ θά ἀφαιρεθεῖ ἀπό ἐκεῖνα πού ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη παρελάβαμε.

Ἔχετε τήν πρώτη εὐθύνη, ἀλλά θά ἔχετε καί τήν πρώτη τιμή, ἄν τά θέματα τῆς πίστεως τά ὑπερασπισθεῖτε ὡς ἀδιαπραγμάτευτα. Ἡ ὁμολογία Σας πού διατυπώσατε σέ πανήγυρη Ναοῦ τῆς Ἀθήνας, ὅτι αὐτό πού πιστεύετε ὄχι ἁπλῶς δέν τό ἀλλάζετε, ἀλλά καί τό ὑπερασπίζεσθε μέ ὁποιοδήποτε κόστος, μᾶς κάνει τήν ἐλπίδα μας ἀταλάντευτη.

Κρατῆστε «ψηλά τά λάβαρα μή ἄνεμος τά πάρει καί πέσουν κατά γῆς».

Μακαριώτατε,

Κλῆρος, Ἄρχοντες καί λαός εὐχόμαστε νά εἶναι ἡ ἀρχιεπισκοπεία Σας γόνιμη πνευματικά, δημιουργική κοινωνικά καί χρήσιμη ἐθνικά. Πολλά καί πανευφρόσυνα τά ἔτη Σας, ὥστε νά σκορπίζετε ἁπλόχερα στά πονεμένα πρόσωπα τήν ἐν Χριστῷ χαρά καί ἐλπίδα.

Καί πρίν τελειώσει ὁ ἰσχνός προσφωνητικός μου λόγος, Σᾶς παρακαλῶ νά δεχθεῖτε τόν μεγαλόσταυρο τῆς χιλιετηρίδος τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Νίκωνος. Μᾶς τιμήσατε μέ τήν ὑψηλή παρουσία Σας καί ἐμεῖς ταπεινά ἀντιπροσφέρουμε τήν ἀνωτάτη τιμητική τῆς Μητροπόλεώς μας διάκριση.