Λιμεναρχείο Γυθείου


Λιμεναρχείο Γυθείου : Εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων


Το Λιμεναρχείο ΓΥΘΕΙΟΥ ανακοινώνει ότι την 17η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός (σχετικά προς ενημέρωση ενδιαφερομένων: ΑΔΑ: ΩΑΜ64653ΠΩ-ΕΘ0), στο κτίριο που στεγάζεται το Λιμεναρχείο ΓΥΘΕΙΟΥ, για την εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων (Δίχτυα).

Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος για όλα ή για μέρος των προς εκποίηση αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα), θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την 24η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και εφόσον και πάλι υπάρξουν είδη που δεν εκποιήθηκαν ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και ώρα 10:00 την 1η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αλιείας και Μικρών Σκαφών του Λιμεναρχείου ΓΥΘΕΙΟΥ στο τηλέφωνο 27330-22262.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης