Δήμος Ευρώτα


Δήμος Ευρώτα : Πρόσληψη με 8μηνη σύμβαση ενός Χειριστή Μηχανημάτων έργων (Γκρέιντερ)


Ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ευρώτα.

Πληροφορίες: Δήμος Ευρώτα (Αφροδίτη Σεργιάδη τηλ. επικοινωνίας 2735360024)

======