Δήμος Μονεμβασίας


Δήμος Μονεμβασίας : Πρόσληψη με 4μηνη σύμβαση ενός Χειριστή Μηχανημάτων έργων.

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μηνών), ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Πληροφορίες: Κολλιάκου Παναγιώτα
Τηλ: 2732360524