Δήμος Μονεμβασίας


Δήμος Μονεμβασίας : Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο Δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προβεί στην χορήγηση αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15-05-2014 τεύχος Α΄) όπως ισχύει.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας, στους Μολάους Λακωνίας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 05/09/2016 ως 19/09/2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με την υπ’ αριθ. 29/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 594/13-04-2016 εγκριτική απόφαση της Π.Ε. Λακωνίας καθορίστηκαν και εγκρίθηκε η διάθεση 30 αδειών  άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους και 6 αδειών  άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους εκ των οποίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 183/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν και θα χορηγηθούν για το έτος 2016 οι παρακάτω:

Τοπ. Κοινότητα Παπαδιανίκων

 • Μία (1) θέση στο οικ. τετράγωνο 44 (απέναντι από πιτσαρία Ατσιδάκου Σπυριδούλας), Ε=5 τ.μ. (2,5 μ. Χ 2 μ.)  για πώληση καλαμποκιού.

Δημ. Κοινότητα Νεάπολης

Τέσσερις (4) θέσεις ως εξής:

 • Μία (1) θέση στο Καρνάγιο, Ε=3 τ.μ. (1,5 μ. Χ 2 μ.) για πώληση ψημένου καλαμποκιού, κάστανων & μαλλί της γριάς.
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία (δίπλα από χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ), Ε=3 τ.μ. (1,5 μ. Χ 2 μ.)  για πώληση ψημένου καλαμποκιού, κάστανων & μαλλί της γριάς.
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Ηρώων, Ε=3 τ.μ. (1,5 μ. Χ 2 μ.) για πώληση ψημένου καλαμποκιού, κάστανων & μαλλί της γριάς.
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Αρσενάκου, Ε=3 τ.μ. (1,5 μ. Χ 2 μ.) για πώληση ψημένου καλαμποκιού, κάστανων & μαλλί της γριάς.

Τοπ. Κοινότητα Βελανιδίων

Δύο (2) θέσεις ως εξής:

 • Μία (1) θέση στην Πλατεία Αγ. Φανουρίου (θέση Χαρουπιά), Ε= 10 τ.μ. για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 • Μία (1) θέση στην πλησίον παλιού Δημοτικού Σχολείου (θέση Χαράμπους), Ε= 10 τ.μ. για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Τοπ. Κοινότητα Συκέας

Δύο (2) θέσεις ως εξής:

 • Μία (1) θέση στην Πλατεία (έναντι καφενείου Παναγιώτη Κουτρουλάκη), Ε= 5 τ.μ. για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 • Μία (1) θέση στην Πλατεία (έναντι ιδιοκτησίας Σωτήριου Ντανάκα), Ε= 5 τ.μ. για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Τοπ. Κοινότητα Ελαίας

Δύο (2) θέσεις ως εξής:

 • Μία (1) θέση έναντι οικίας Κούβαρη Παναγιώτη, Ε=10 τ.μ. για πώληση οπωρολαχανικών.
 • Μία (1) θέση έναντι Κοινοτικού καταστήματος, Ε=10 τ.μ. για πώληση οπωρολαχανικών.
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στα τηλέφωνα 2732360 525 - 541 - 576.