Αστυνομική επιχείρηση στη Λακωνία


Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνελήφθησαν πενήντα δύο (52) άτομα, προσήχθησαν εκατόν δεκαπέντε (115) και έ γινε έλεγχος σε οκτακόσια τριάντα τέσσερα (834)

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε πεντακόσια σαράντα δύο (542) οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά διακόσια εβδομήντα εννέα (279) παραβάσεις

Εξιχνιάστηκαν, μία περίπτωση κλοπής σε οικία ημεδαπής και τρεις (3) περιπτώσεις απατών σε βάρος ημεδαπών, στην Αργολίδα

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 18.8.2016 έως και 31.8.2016, ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε οκτακόσια τριάντα τέσσερα (834) άτομα, εκ των οποίων εξακόσια δεκατέσσερα (614) ήταν ημεδαποί και διακόσια είκοσι (220) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε πεντακόσια σαράντα δύο (542) οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν εκατόν δεκαπέντε (115) άτομα, από τα οποία εβδομήντα πέντε (75) ήταν ημεδαποί και σαράντα (40) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν πενήντα δύο (52) άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

    Πέντε (5) ημεδαποί και μία (1) αλλοδαπή στην Αργολίδα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
    Ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός στην Αργολίδα, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
    Δύο (2) ημεδαποί στην Αργολίδα, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.
    Ένας (1) αλλοδαπός στην Αργολίδα, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.
    Ένας (1) αλλοδαπός στην Αρκαδία, για πλαστογραφία πιστοποιητικών.
    Δύο (2) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός στην Αρκαδία, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
    Τέσσερις (4) ημεδαποί στην Αρκαδία, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.
    Ένας (1) αλλοδαπός στην Αρκαδία, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.
    Δύο (2) αλλοδαποί στην Κορινθία, για κλοπή.
    Ένας (1) ημεδαπός στην Κορινθία, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
    Ένας (1) ημεδαπός στην Κορινθία, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.
    Επτά (7) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
    Ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.
    Δύο (2) ημεδαποί και τρεις (3) αλλοδαποί στη Λακωνία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
    Δύο (2) ημεδαποί στη Λακωνία, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.
    Ένας (1) αλλοδαπός στη Λακωνία, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του .
    Τέσσερις (4) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
    Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.
    Τρεις (3) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
    Δύο (2) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.
    Ένας (1) αλλοδαπός στη Μεσσηνία, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του .

Εξιχνιάστηκαν:

    Από το Τμήμα Ασφαλείας Άργους, μία (1) περίπτωση κλοπής σε οικία ημεδαπής, που είχε γίνει την 19.8.2016, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Άργους- Μυκηνών Αργολίδας. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός (1) 33χρονου ημεδαπού, για κλοπή.
    Από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου, δύο (2) περιπτώσεις απατών σε βάρος δύο (2) ημεδαπών, που είχαν γίνει 24.9.2015 και 29.8.2016, αντίστοιχα, στο Ναύπλιο Αργολίδας. Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός (1) 45χρονου ημεδαπού, για απάτη.
    Από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου, μία (1) περίπτωση απάτης σε βάρος ημεδαπής, που είχε γίνει την 17.8.2016, στο Ναύπλιο Αργολίδας. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος μίας (1) 33χρονης ημεδαπής, για απάτη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά διακόσιες πενήντα έξι (256) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεκαεννέα (19) παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού και τέσσερις (4) παραβάσεις για στέρηση Άδειας μουσικών οργάνων, ενώ κατασχέθηκαν:

    -261- μέτρα καλώδιο ρεύματος, στην Αργολίδα.
    Σουγιάς με μήκος λάμας -6- εκατοστών, στην Κορινθία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.