Δήμος Ανατολικής Μάνης


Τέσσερις νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης», που εδρεύει στο Δήμο Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας

Οι ειδικότητες είναι : 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Πληροφορίες

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης», Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, Τ.Κ. 23200, κα Μπερτζελέτου Μαρία (τηλ. επικοινωνίας 2733360344).