Υποδομές


Δημοπρατήθηκε το έργο "Συντήρηση της επαρχιακής οδού Βελιές - Δαιμονιά - Νεάπολη (από Κεραμωτή)"

Δημοπρατήθηκε την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 το έργο με τίτλο: «Συντήρηση της με αριθμό 34 επαρχιακής οδού Βελιές - Δαιμονιά - Νεάπολη (από Κεραμωτή)» προϋπολογισμού 180.000,00€ από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λακωνίας.

Το έργο προβλέπει να εκτελεσθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε διάφορες θέσεις των παραπάνω οδών που έχουν υποστεί φθορές, βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος των οδών, καθώς και επισκευή - συντήρηση των τεχνικών έργων.