Δήμος Σπάρτης - Μελέτες


Για το θέμα : Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στη Σπάρτη

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2016 παρουσιάστηκε "Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς". Η Μελέτη αυτή δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2016.

Δυο επιστολές μας κοινοποιήθηκαν α) από επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς της Σπάρτης και β) από τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου, αναφορικά με την παραπάνω Μελέτη.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

α).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σπάρτη, 04 Αυγούστου 2016

Προς

τον Δήμαρχο Σπάρτης κ. Ευάγγελο Βαλιώτη

Κοινοποίηση:

  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης κ. Σπυρίδωνα Μοιράγια
  • Επικεφαλής των Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,   

Οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς της Σπάρτης, συναισθανόμενοι το μεγάλο μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί στη συνδιαμόρφωση του μακροπρόθεσμου οράματος για την πόλη μας καθώς και του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, θεωρούμε ότι η συμβολή μας μπορεί να είναι θετική και αποτελεσματική υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

Συγκεκριμένα, η δράση που έχει παρουσιάσει πρόσφατα ο Δήμος με τίτλο: «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς», εκτιμούμε ότι μας περιορίζει σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, που έχετε ορίσει για την  κατάθεση των θέσεων και των  προτάσεων μας σχετικά  με αυτή, δηλαδή μέχρι την 31/8/2016.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν είναι εφικτό και τούτο διότι:

  • Ο μήνας Αύγουστος είναι μήνας διακοπών και γι’ αυτό δεν προσμετρείται σε όλες τις τιθέμενες προθεσμίες σε διακηρύξεις από το κράτος.
  • Το μέγεθος της Τεχνικής Έκθεσης της Μελέτης με το πλήθος των διαφορετικών σεναρίων, υποσεναρίων, εναλλακτικών λύσεων καθώς και ο μεγάλος αριθμός των συνοδευτικών χαρτών, απαιτούν προσεκτική, πολύχρονη μελέτη και ειδικές γνώσεις που εκτός του Παρ/τος του ΤΕΕ της Λακωνίας, οι υπόλοιποι φορείς δεν διαθέτουμε.

Προκειμένου να συμβάλλουμε εποικοδομητικά και υπεύθυνα με προτάσεις στο δημόσιο διάλογο που έχετε ανοίξει ως προς την  προαναφερόμενη μελέτη, προετοιμάζουμε Ημερίδα για τις 25/9/2016, με θέμα « Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης » με πρόσκληση ειδικών επί του Θέματος Επιστημόνων και με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων συμπολιτών, αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων του κράτους και της Δημοτικής Αρχής.   

Έπειτα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η υπό διαβούλευση Μελέτη, δεν αφορά σε κυκλοφοριακές μικροπαρεμβάσεις μόνον, αλλά φιλοδοξεί να αλλάξει στην κυριολεξία τη φυσιογνωμία της πόλης μας, επιβάλλεται για να αναπτυχθεί ο απαραίτητος γόνιμος διάλογος, να μεταφερθεί ο χρονικός περιορισμός που έχετε θέσει στη δημόσια διαβούλευση, για την μετά τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους περίοδο.

 Εκτιμώντας ότι κατανοείτε την κοινή μας ανησυχία για  την ανάπτυξη της πόλης μας και την ευημερία των πολιτών της και προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση.

Οι υπογράφοντες Φορείς

Δικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης·

Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας·

Φαρμακευτικός Σύλλογος Λακωνίας·

Ένωση ξενοδοχείων Λακωνίας·

‘Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Λακωνίας·

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας·

Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης·

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Νομαρχιακή Επιτροπή Λακωνίας·

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Λακωνίας·

Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών Λακωνίας·

Ένωση κρεοπωλών Σπάρτης·

Ένωση φανοποιών και βαφέων αυτ/των Λακωνίας·

Ένωση ξυλουργών Λακωνίας·

Ένωση οπωροπωλών και επ/τιων πωλητών λαϊκών αγορών Λακωνίας·

Ένωση επ/τιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης ΟΠΑΠ νομού Λακωνίας·

Σύλλογος ιδιοκτητών επ/σεων μαζικής εστίασης Σπάρτης·

Σύνδεσμος βιοτεχνών υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων Λακωνίας·

Σύνδεσμος εργοληπτών εγκαταστατών ηλεκτρολόγων νομού Λακωνίας·

Συντεχνία αρτοποιών Λακωνίας·

Σωματείο ιδιοκτητών ταξί Σπάρτης και υπολοίπου Λακωνίας «Η Απέλλα»·

Σωματείο πρατηριούχων υγρών καυσίμων νομού Λακωνίας «Ο Ταΰγετος»·

Σωματείο κουρέων - κομμωτών κατ/ρχων νομού Λακωνίας·

Σωματείο επ/τιων ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης Π.Ε. Λακωνίας.

==================

β).

Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.)

Προς

τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης κ. Σπυρίδωνα Μοιράγια

Τρίπολη, 28 Ιουλίου 2016

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Το τελευταίο διάστημα, έκπληκτοι, γινόμαστε αποδέκτες της δικαιολογημένης αγανάκτησης μελών μας, τα οποία διαμαρτύρονται εντόνως αναφορικά με το θέμα των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που σχεδιάζει ο Δήμος Σπάρτης το τελευταίο διάστημα και της μετατροπής κεντρικών λεωφόρων και οδών σε πεζόδρομους.

Καθόσον γνωρίζετε, η πλειονότητα των τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκονται επί των Λεωφόρων Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Λυκούργου και της οδού των 118.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι, η αναπτυξιακή προοπτική της Σπάρτης, σε μεγάλο βαθμό,  εξαρτάται από ουσιαστικότερα έργα τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, έτσι ώστε να μην υπολείπεται έναντι άλλων γνωστών προορισμών της χώρας. Η  δημιουργία του πολυπόθητου Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης, η νέα είσοδος της Σπάρτης, η λειτουργία αεροδρομίου στη Σπάρτη, η  διατήρηση και η περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, είναι ικανά συγκριτικά τουριστικά πλεονεκτήματα που ενισχύουν την πληρέστερη αναγνωρισιμότητα του τόπου, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και κατά συνέπεια και των επισκεπτών.

Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην απόφαση του Δήμου για την πεζοδρόμηση του κέντρου της Σπάρτης, που περικλείεται από τις Λεωφόρους, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Λυκούργου και της οδού των 118. Τέτοιες πρακτικές, θεωρούμε ότι στερούνται ουσιαστικού αναπτυξιακού προσανατολισμού, είναι βασισμένες σε ξεπερασμένα και αναξιόπιστα επιστημονικά κριτήρια και λαμβάνουν χώρα ερήμην της σύννομης γνώμης επαγγελματιών και κατοίκων.

Κατά συνέπεια και κατά γενική ομολογία, κανένας ουσιαστικός αναπτυξιακός ή άλλος λειτουργικός λόγος δεν υπαγορεύει μια τέτοια απόφαση πεζοδρόμησης, των ήδη πεζοδρομημένων οδών, καθόσον η Σπάρτη διαθέτει πεζοδρόμια πλάτους πέντε και πλέον μέτρων, γεγονός το οποίο πολλάκις έτυχε θετικού σχολιασμού και παράδειγμα προς μίμηση για πολλές αστικές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η Λεωφόρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αποτελεί τμήμα της Εθνικής οδού Ε961, η οποία συνδέει το Γύθειο με τη Σπάρτη, την Τρίπολη και τον Αυτοκινητόδρομο “Μορέας”. Ως εκ τούτου, αποτελεί μέρος του βασικού άξονα σύνδεσης της Νότιας Λακωνίας και εξυπηρετεί διαμπερείς κινήσεις.

Σε περίπτωση που η εν λόγω οδός πεζοδρομηθεί, τίθενται μια σειρά ερωτημάτων αλλά και μετρήσεων οι οποίες εκτιμούμε ότι θα πρέπει να γίνουν, για το ποια θα είναι η ανακατανομή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων (ΙΧ, βαρέων οχημάτων κλπ) στο δίκτυο της πόλης, ποιες οι επιπτώσεις στις λοιπές γειτονιές της Σπάρτης (αφού η διαμπερής κυκλοφορία πρέπει να εξυπηρετηθεί), ποιες οι επιπτώσεις στην εμπορική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής, λόγω περιορισμένης ή και αδύνατης προσπελασιμότητας, ποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξυπηρέτηση επισκεπτών με Ι.Χ. και πούλμαν προς τα καταλύματα της περιοχής για φορτοεκφόρτωση επιβατών κ.α.

Απαιτείται όραμα, στρατηγικός σχεδιασμός, ολοκληρωμένο αναπτυξιακό μοντέλο,  έργα που να ανταποκρίνονται στις αναγκαιότητες και στις προτεραιότητες της πόλης, όπως αυτές καταγράφονται πλειοψηφικά από πολίτες και επαγγελματίες, και όχι όπως  κρίνει ή έκρινε παλαιότερα η εκάστοτε δημοτική αρχή και οι τεχνικές της υπηρεσίες, για λόγους εφήμερου εντυπωσιασμού.

Η καινοτομία με κοινωνικό προσανατολισμό και η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στο σχεδιασμό έργων κρίνεται όχι μόνο εφικτή, αλλά πολιτικά και τεχνικά αναγκαία, ως βασική αρχή της δημοκρατίας στον τομέα των δημοσίων χώρων και  υποδομών.

Επίσης, επιταχύνει τις διαδικασίες, εφόσον εξοικονομεί χρόνο από κοινωνικές, πολιτικές και δικαστικές αντιπαραθέσεις, βελτιστοποιεί το σχεδιασμό, εξοικονομεί πόρους και κάνει τους πολίτες συμμέτοχους σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Για τον Τ.Ο.Π.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Μαρινάκος

Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Κουτσόπουλος