1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης


Εγγραφές - μετεγγραφές μαθητών στο 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές και οι μετεγγραφές των μαθητών στο 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 08:30-13:30 έως τις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη.

Οι κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Ταυτότητα κηδεμόνα
  2. Ταυτότητα μαθητή (αν υπάρχει)
  3. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Εκ της  Διευθύνσεως του Σχολείου