Δήμος Ευρώτα : Στρατηγικός Σχεδιασμός


Σε δημόσια διαβούλευση ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Ευρώτα

Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα, κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, δημοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησής του υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως στο Δήμο Ευρώτα ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση email xagia@1499.syzefxis.gov.gr

Δείτε το κείμενο αναλυτικά πατώντας ΕΔΩ