Θανάσης Δαβάκης - ΛΑΚΩΝΙΑ


Στη Βουλή επαναφέρει ο Θανάσης Δαβάκης το ζήτημα της αποκατάστασης του Ξενία Σπάρτης

Η άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ιστορικό Ξενία της Σπάρτης καθώς και το ζήτημα της αποκατάστασης του αποτελεί το αντικείμενο νέας Ερώτησης στη βουλή, από το βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θανάση Δαβάκη.

17/5/2016

Ο κ. Δαβάκης στην Ερώτηση του αναφέρει αναλυτικά όλο το ιστορικό των «αποτυχημένων» προσπαθειών αποκατάστασης του και μετατροπής του σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, ζητώντας παράλληλα να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του και πάλι στο Δήμο Σπάρτης για την λειτουργία εκεί Κέντρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σπάρτης.

Η Ερώτηση του κ. Δαβάκη έχει ως εξής:

Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης αντικρίζει όποιος επισκεφθεί  τον λόφο μέσα στη Σπάρτη, όπου βρίσκεται το Ξενία.  Η σημερινή του κατάσταση σε τίποτα δεν θυμίζει τις αλλοτινές δόξες που γνώρισε λειτουργώντας ως ξενοδοχείο ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Τόσο το κτήριο όσο και ο περιβάλλων χώρος αποτελούν πλέον εστία μόλυνσης και πιθανότατα πεδίο «άλλων» δραστηριοτήτων, καθιστώντας τον απαγορευτικό και μη επισκέψιμο για τους κατοίκους της Σπάρτης.

Συζητήσεις, συσκέψεις, προτάσεις θεσμικών παραγόντων και τοπικών φορέων ακόμη και για  δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου (ΚΥΑΤ) στο χώρο του Ξενία, δεν οδήγησαν πουθενά, με αποτέλεσμα άλλο ένα κτήριο στολίδι της Σπάρτης, να είναι αφημένο στην τύχη του, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει, μετά την ριζική αναμόρφωση του εσωτερικού του αλλά και του περιβάλλοντος χώρου συνολικής έκτασης 10.063 τμ, ως Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σπάρτης.

Σε σειρά Κοινοβουλευτικών μου Παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Ξενία της Σπάρτης, είχα ενημερωθεί από Υπουργείο το Πολιτισμού ότι το κοινό Όργανο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) με την υπ. αρ. 2/9-6-2011 Πράξη του αποφάσισε ομόφωνα τον χαρακτηρισμό του κελύφους του Ξενία Σπάρτης ως μνημείου διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση, «αποτελεί ιδιαίτερο δείγμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 20ου αι., που χαρακτηρίζει την πρώτη συντονισμένη κρατική προσπάθεια για την δημιουργία τουριστικών υποδομών στη χώρα μας.».

Αρχικώς το Ξενία Σπάρτης παραχωρήθηκε από τον ΕΟΤ στο Δήμο Σπάρτης με την από 15-1-1998 σύμβαση, κατά δικαίωμα χρήσης χωρίς αντάλλαγμα για χρονικό διάστημα 20 ετών που λήγει τον Αύγουστο του 2017, με σκοπό την αξιοποίηση του χώρου και την λειτουργία του ως Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.

Στη συνέχεια το 2009 ο Δήμος Σπάρτης με νέα αίτηση του προς την ΕΤΑΔ ΑΕ, που αποτελεί και τον διαχειριστικό φορέα της δημόσιας τουριστικής περιουσίας, ζήτησε να επεκταθεί η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του Ξενία  κατά πενήντα έτη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Παράλληλα η Διοίκηση του Νοσοκομείου Σπάρτης με έγγραφο της προς την ΕΤΑΔ ΑΕ τον Ιούλιο του 2011, ζητούσε την κατά χρήση παραχώρηση του Ξενία στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης για χρονικό διάστημα 50 ετών, προκειμένου να ιδρυθεί και να λειτουργήσει εκεί Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου (ΚΥΑΤ).

Ταυτόχρονα και ο Δήμος Σπάρτης με έγγραφο του στις 17/4/2011, προς τον Υπουργό Υγείας και την Διοίκηση της ΕΤΑΔ ΑΕ συναινούσε υπέρ της παραχώρησης της χρήσης του Ξενία  στο Νοσοκομείο Σπάρτης, προκειμένου να ανακαινισθεί και να λειτουργήσει ως ΚΥΑΤ, όπως άλλωστε είχε αποφασισθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης τον Μάρτιο του 2011.

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Σπάρτης, ελλείψει των απαιτούμενων κονδυλίων για την ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου, έδινε το πράσινο φως για ανάκληση της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης με την ΕΤΑΔ ΑΕ, προκειμένου να δοθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης.

Έκτοτε καμία ενέργεια δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης και αποκατάστασης του Ξενία Σπάρτης, με αποτέλεσμα να γεννώνται εύλογα ερωτήματα στους κατοίκους της Σπάρτης για το ποια θα είναι η τύχη  του ακινήτου, που είναι έντονα συνδεδεμένο με την ιστορία της σύγχρονης Σπάρτης.

Συνεπώς ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχει παραχωρηθεί το Ξενία Σπάρτης από την ΕΤΑΔ ΑΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, για την  αξιοποίηση και λειτουργία του ως Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου ;

2. Υπάρχει πρόβλεψη από το Υπουργείο Υγείας για την λειτουργία στο χώρο του Ξενία Σπάρτης, Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και αν ναι ποιο είναι το συνολικό ύψος των χρημάτων που θα δοθούν για την ανακατασκευή και διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών  του χώρων ;

3. Επειδή το βασικό «επιχείρημα» παραχώρησης του Ξενία Σπάρτης στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης για την λειτουργία του ως ΚΥΑΤ και όχι ως Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σπάρτης, ήταν η «εξασφαλισμένη» πίστωση ύψους 5.000.000 ευρώ  από το ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας, έχει υλοποιηθεί η ένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΣΠΑ 2008-2013 του Υπ. Υγείας ;

4. Προτίθεται η ΕΤΑ ΑΕ να επανεξετάσει το ενδεχόμενο για επέκταση της παραχώρησης του Ξενία Σπάρτης στο Δήμο Σπάρτης, για την λειτουργία του χώρου ως Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου, όπως άλλωστε ήταν ο αρχικός σχεδιασμός παραχώρησης του κτηρίου ήδη από το 1998;

Ο Ερωτών βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης

Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ