Δήμος Σπάρτης


Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι σύμφωνα με το Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/02-02-2012) και το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-02-2014) προβλέπεται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς να ζουν ελεύθερα στο οικείο φυσικό τους περιβάλλον.

Ο Δήμος μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έχει αναλάβει πρωτοβουλία συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Έχει ενοικιάσει χώρο για την προσωρινή φιλοξενία και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Τα ζώα που πρωτο-εμφανίζονται αδέσποτα στο Δήμο μας, περισυλλέγονται είτε από αρμόδιους υπαλλήλους είτε μετά από εθελοντική συνεργασία φιλόζωων συμπολιτών μας και υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, εμβολιάζονται, στειρώνονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά (ο Δήμος έχει συνάψει ειδική σύμβαση συνεργασίας με ιδιώτη κτηνίατρο).

Τα ζώα συντροφιάς που είναι υγιή μπορούν στη συνέχεια να υιοθετηθούν από ενήλικα άτομα, φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία ή επανεντάσσονται εφόσον δεν εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο στο οικείο φυσικό περιβάλλον τους εντός των ορίων του Δήμου μας.

Καθ’ όλο το έτος 2015 και το πρώτο τετράμηνο του 2016 έχουν πραγματοποιηθεί εντατικότατες ενέργειες για στείρωση όσο το δυνατόν περισσότερων κυρίως θηλυκών ζώων πέρα από τις λοιπές κτηνιατρικές φροντίδες.

Ο αριθμός των στειρωμένων ζώων ανήλθε σε 120 ζώα, οι λοιπές κτηνιατρικές πράξεις ξεπέρασαν τις 600 συμπεριλαμβανομένων σοβαρών εγχειρητικών επεμβάσεων τραυματισμένων ζώων και η αντίστοιχη δαπάνη για την περίοδο 2015 και 2016 ανήλθε στο ποσό των 40.000,00€.  

Η δαπάνη για τις τροφές που αγοράστηκαν για την περίοδο 2015 και 2016 ανήλθε στο ποσό των 36.000,00€ περίπου και η φροντίδα τους γενικότερα από ειδικό εξωτερικό συνεργείο ανήλθε στο ποσό των 24.000,00€ περίπου.

Ο Δήμος κατανοώντας τους δημότες και τα προβλήματα που προκύπτουν καθώς ο αριθμός των αδέσποτων ζώων έχει αυξηθεί με τη συνεχή εγκατάλειψη ζώων από τους ιδιοκτήτες τους, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό τυχόν επικίνδυνων ζώων, τη μεταφορά τους στο καταφύγιο και την παρακολούθησή τους. Ήδη περισσότερα από 200 σκυλιά όλων των ηλικιών βρίσκονται για προσωρινή φύλαξη και θεραπεία εντός του χώρου του καταφυγίου.

Υπενθυμίζουμε τη νομική αυστηρή υποχρέωση που έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων για την ηλεκτρονική καταγραφή των τετράποδων φίλων, πέρα τις όποιες άλλες κτηνιατρικές φροντίδες.

Για επικοινωνία με το Δήμο είναι στη διάθεση των δημοτών η τηλεφωνική γραμμή 15460.

5/5/2016

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ