Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)


Διασφάλιση χρηματοδότησης για δομές κατά της φτώχειας και παιδικούς σταθμούς ζητάει η ΚΕΔΕ


Την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας  των 256 Κοινωνικών Δομών Καταπολέμησης της Φτώχειας και άμεση έναρξη των διαδικασιών για την υποδοχή των παιδιών σε επιδοτούμενες θέσεις στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ζητάει η ΚΕΔΕ.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση (11/5/2016) του ΔΣ της ΚΕΔΕ επισημάνθηκε ότι η λειτουργία των 256 δομών καταπολέμησης της φτώχειας  πρέπει να διασφαλιστεί πέραν της 30ης Ιουνίου, οπότε λήγει η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Οι δομές αυτές (κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, δημοτικοί λαχανόκηποι κ.α.) λειτουργούν σε 40 δήμους της χώρας, ανακουφίζουν 118.000 και πλέον ανέργους, άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, προσφέροντας υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενώ απασχολούνται  σ΄αυτές 1.112. νέοι επιστήμονες.

Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στις δομές αυτές, οι οποίοι ζήτησαν να αφενός να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους, καθώς δεν έχουν πληρωθεί από τον Ιανουάριο. Παράλληλα ζήτησαν την ένταξη των δομών αυτών στη χρηματοδότηση της νέας προγραμματικής περιόδου, όπως έχει προβλεφθεί για δομές, όπως τα ΚΗΦΗ, αλλά και το «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και να συνεχιστεί η απασχόλησή τους και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Η ΚΕΔΕ ζητάει τη συνέχιση της λειτουργίας τους με χρηματοδότηση  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ΤΕΒΑ και εθνικών πόρων, αλλά και μεταφορά τους στον κυρίως οργανισμό των δήμων ή των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων με το ίδιο προσωπικό μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΜΕΑ

Σε ότι αφορά στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017 το  ΔΣ της ΚΕΔΕ επαναβεβαιώνει τη σχετική απόφασή του και ζητάει:

Να επισπευστούν οι διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί έγκαιρα πρόσκληση προς τους γονείς για επιδοτούμενες θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σε όλη τη χώρα.

Να καταργηθεί η ισχύουσα ρύθμιση για καταβολή της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης μετά την υλοποίησης του 30% του φυσικού αντικειμένου και επανέλθει η ρύθμιση για καταβολή της πρώτης δόσης μετά την υλοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.

Να καταργηθεί η μείωση του 30% της δυναμικότητας των δομών και να επανέλθει η δυνατότητα οι δομές να δύνανται να προσφέρουν το σύνολο της δυναμικότητάς τους στο πρόγραμμα, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι τοπικές ανάγκες.

Τέλος να δοθεί παράταση των αδειών λειτουργίας των δομών που λειτουργούν με καθεστώς ΝΠΔΔ (πρώην κρατικοί παιδικοί σταθμοί) μέχρι το 2020, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη νόμιμη λειτουργία τους.

Παράλληλα επαναφέρει την πρότασή της για έγκαιρη εξασφάλιση πόρων ύψους 200 εκ.ευρώ για τη σχολική χρονιά 2016-2017, ώστε να καλυφθούν οι διευρυμένες ανάγκες.