Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης


«ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2016»

Με επιτυχία η άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης σε πραγματικές συνθήκες

Στις 12-5-2016 και ώρα 9:00 πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την επίβλεψη του κ. Υπαρχηγού Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Αθανασίου Σερεντέλλου και του Διοικητή Περ/κής Πυρ/κής Διοίκησης Πελ/σου Αρχιπυράρχου Χαραλάμπους Χιώνη, άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης σε πραγματικές συνθήκες, με τη κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2016», στην περιοχή ευθύνης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης και συγκεκριμένα στη θέση «Τσούκα-Μαυρογιάννη» Τοπικής Κοινότητας Καρυών Δήμου Σπάρτης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Η περιοχή επελέγη λόγω του έντονου φυσικού ανάγλυφου που παρουσιάζει, της γειτνίασής της με καταφύγιο άγρια ζωής και το δρυοδάσος των Καρυών, καθώς και της κτηνοτροφίας που αναπτύσσεται σ’ αυτή κατά τους θερινούς μήνες. 

Στην άσκηση συμμετείχαν επτά (7) οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης με δεκαπέντε (15) πυροσβέστες, μία (1) ομάδα πεζοπόρου τμήματος από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελ/σου, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα Λακωνίας, η εθελοντική ομάδα «ΕΤΟΙΜΟΚΛΗΣ» και η Πυρασφάλεια Καρυών Δ. Σπάρτης.   

Σκοπός της Άσκησης ήταν:

α) Η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

β) Η πρακτική εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών- ενεργειών που προβλέπονται στα αντίστοιχα σχέδια επέμβασης της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελ/σου.

γ) Η βελτιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του Π.Σ. και όλων των εμπλεκόμενων στη δασοπυρόσβεση φορέων.

δ) Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού καταστολής δασικής πυρκαγιάς.

ε) Η επιχειρησιακή αφύπνιση και η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε συμβάντα αναλόγου βεληνεκούς.

στ) Η βελτίωση του συντονισμού, η εξοικείωση και η απόκτηση εμπειρίας του εμπλεκόμενου προσωπικού σε συμβάντα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα ως προς τη φύση τους.

ζ) Ο εντοπισμός αδυναμιών και ελλείψεων καθώς και η λήψη κατάλληλων μέτρων για εξάλειψη αυτών.

Την άσκηση παρακολούθησαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελ/σου κ. Βασίλειος Παπαδουλάκης, ο Λοχαγός Εφοδιασμού & Μεταφορών κ. Μαργιώλης Νικόλαος ως εκπρόσωπος του Κ.Ε.ΕΜ., ο Υπαστυνόμος Α΄κ. Σπυριδάκος Παναγιώτης Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Σπάρτης ως εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών Δ. Σπάρτης κ. Αναστασία Δρίβα, ο Υπεύθυνος επιχειρήσεων & εκπαιδεύσεων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παραρτήματος Λακωνίας κ. Δημοσθένης Κακούρος και ο Πρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης «ΕΤΟΙΜΟΚΛΗΣ» κ. Γεώργιος Βασίλαρος.

Η Υπηρεσία μας θεωρεί πως η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα βελτίωσης του αξιόμαχού της, ώστε να ανταποκριθεί άμεσα και με το καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν αυτό απαιτηθεί.

Ο Διοικητής

Ανδρέας Ν. Ζαγκανάς

Πύραρχος