Αγροτικά θέματα


Δράση "Ανάλυση μελιού" έτους 2016


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δράση «Αναλύσεις μελιού» έτους 2016 μπορούν να καταθέσουν Αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2016, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Διοικητήριο Λακωνίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2731363324.